Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thông báo về việc tuyển chuyên gia tư vấn nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030

28/08/2020

Thực hiện Quyết định số 14/QĐ-BQLDA ngày 12/8/2020 của Giám đốc Ban quản lý Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam” về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê chuyên gia tư vấn nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 của Cục Trẻ em. Cục Trẻ em, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo tuyển chuyên gia.

Thực hiện hoạt động: Nghiên cứu, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030 với nội dung như sau:

1. Yêu cầu chung đối với chuyên gia:
1. Có bằng Thạc sỹ trở lên
2. Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em
3. Có kinh nghiệm nghiên cứu, phân tích, xây dựng chính sách về trẻ em ở Việt Nam. Đặc biệt, ưu tiên những người đã tham gia xây dựng Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2012 – 2020.
4. Có kinh nghiệm làm Tư vấn trong các nghiên cứu, đặc biệt các nghiên cứu liên quan đến trẻ em.
2. Yêu cầu về nội dung công việc: (Điều khoản tham chiếu công việc kèm theo)
Nghiên cứu, xây dựng Đề cương, xây dựng dự thảo và hoàn thiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021 – 2030.
3. Hồ sơ:
- Các chứng chỉ, bằng cấp về trình độ
- Bản CV nêu rõ quá trình công tác, kinh nghiệm, những dự án khoa học và tư vấn chính đã tham gia, các ấn phẩm đã có.
4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
Thời gian: Từ ngày 25/8/2020 đến 15h00 ngày 14/9/2020
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Cục Trẻ em
Địa chỉ: Phòng 622 Tầng 6, Khách sạn Công đoàn Quảng Bá, Số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Phòng Kế hoạch – Tài chính, Điện thoại: 024.37475625
Hồ sơ sẽ không được hoàn trả. Chỉ các chuyên gia được lựa chọn mới được liên hệ.
Điều khoản tham chiếu công việc: Download tại đây
Xem