Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Giai đoạn 2016 - 2020: Bến Tre đạt mục tiêu giảm nghèo

17/08/2020

UBND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. 

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Bé Mười - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bến Tre cho biết: Tính đến nay tỉnh đã đạt mục tiêu giảm nghèo theo Nghị quyết 5 năm (2016 - 2020) của Quốc hội.
Theo đó, qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đời sống của một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được cải thiện, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo.
Kết quả từ tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 cho thấy, mỗi năm tỷ lệ giảm hộ nghèo bình quân trên địa bàn tỉnh là 1,62%/năm. Cụ thể, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,11% năm 2016 xuống còn 4,59% cuối năm 2019 và dự kiến cuối năm 2020 còn 4%. Tỷ lệ giảm hộ nghèo của 30 xã bãi ngang là 2,82%, cao hơn tỷ lệ giảm bình quân của tỉnh.

Tuy nhiên, theo bà Mười kết quả giảm nghèo được đánh giá là chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ hộ tái nghèo và hộ nghèo phát sinh bình quân hàng năm dù có giảm nhưng vẫn còn cao. Theo tính toán của tỉnh, cứ 100 hộ thoát nghèo mỗi năm thì có gần 1 hộ tái nghèo và phát sinh hơn 17 hộ nghèo mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức đã ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân, các tổ chức xã hội trong và ngoài tỉnh đã nỗ lực, cố gắng, quan tâm đóng góp tích cực vào hoạt động giảm nghèo của tỉnh thời gian qua.
Ông Đức mong muốn, trong giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu mục tiêu giảm nghèo của tỉnh, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân từ 1 - 1,5%/năm”.

Cũng trong dịp này, Bộ LĐ-TBXH đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 25 tập thể, cá nhân và 9 gia đình có thành tích tiêu biểu. 

Xem