Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thành phố Yên Bái phấn đấu giảm 0,5% số hộ nghèo

22/06/2020

 Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm 0,5% hộ nghèo toàn thành phố (tương đương giảm 149 hộ nghèo).

Hiện thành phố Yên Bái (tỉnh Yên Bái) có khoảng 500 hộ nghèo, trong đó, có 246 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội (là hộ nghèo có thành viên đang hưởng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và không có thành viên nào còn khả năng lao động); 38 hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (01 hộ nghèo là thân nhân liệt sỹ; 37 hộ nghèo có huân, huy chương); 325 hộ cận nghèo.
Lãnh đạo thành phố Yên Bái gắn biển hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo tại xã Minh Bảo
Năm 2020, thành phố Yên Bái phấn đấu thực hiện giảm 0,5% hộ nghèo toàn thành phố (tương đương giảm 149 hộ nghèo); trong đó phấn đấu không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công (38 hộ, phấn đấu hỗ trợ làm nhà ở cho 09 hộ); tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn thành phố còn 1,12%.
Đồng thời thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo. Trong đó, hỗ trợ làm nhà cho 26 hộ nghèo có khó khăn đặc biệt về nhà ở; hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo là người có công với cách mạng và hộ nghèo bất khả kháng không có người còn khả năng lao động; 100% người nghèo thu nhập, người cận nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; 100% học sinh nghèo thu nhập được cấp bù học phí, hỗ trợ sách giáo khoa; 100% hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản được thực hiện chế độ chính sách khi có hướng dẫn; 100% số hộ nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn sản xuất được xét duyệt cho vay; 100% hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất để thoát nghèo được xem xét giải quyết cho vay vốn; 100% đối tượng bảo trợ xã hội đủ điều kiện được hưởng trợ cấp hàng tháng và cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí; 100% hộ nghèo thu nhập được hỗ trợ tiền điện.
Cùng với đó, đảm bảo thực hiện các chính sách hỗ trợ khác theo quy định; 100% cán bộ làm công tác LĐTB&XH cấp thành phố, xã, phường; 100% cán bộ thôn, tổ nhân dân được đào tạo, tập huấn về nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo.
Để đạt được mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các nội dung và giải pháp như sau:
Hỗ trợ hộ nghèo về Bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh: Thành phố Yên Bái giao UBND các xã, phường chỉ đạo trạm Y tế các xã, phường phối họp với các bộ phận liên quan tuyên truyền, vận động, tư vấn người bệnh thuộc hộ nghèo tham gia khám và điều trị bệnh; đồng thời đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh thành phố, tỉnh tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí về cơ sở, đảm bảo 100% người nghèo được khám, chữa bệnh khi mắc bệnh.
Tuyên truyền vận động hộ cận nghèo mua thẻ Bảo hiểm y tế hoặc UBND các xã, phường trích Quỹ Vì người nghèo các xã, phường mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người cận nghèo, đảm bảo 100% người nghèo, người cận nghèo được hỗ trợ mua thẻ BHYT (trong đó nguồn kinh phí Trung ương ho trợ 100% kinh phí mua BHYT cho người nghèo và 70% kinh phí cho người cận nghèo; người cận nghèo trích 30% kinh phí mua thẻ BHYT).
Hỗ trợ hộ nghèo về giáo dục: Thực hiện miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh theo quy định của từng thời kỳ. Vận động hỗ trợ quần áo, đồ dùng học sinh, sổ tiết kiệm, vận động cá nhân, tổ chức đỡ đầu cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Giao cho Phòng Giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường báo cáo và đề xuất giải pháp hỗ trợ đối học sinh chưa tốt nghiệp THCS có ý định thôi học do không có tiền trang trải phục vụ học tập, đảm bảo 100% học sinh đủ điều kiện được đi học và tốt nghiệp THCS.
Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo: Thực hiện Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính về việc quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Mức hỗ trợ 49.000đ/hộ.
Hỗ trợ hộ nghèo về vay vốn: Tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu đều được tiếp cận nguồn vốn.
Hỗ trợ hộ nghèo có nhu cầu đào tạo nghề, giới thiệu việc làm: Thực hiện đầy đủ chính sách đào tạo nghề, gắn dạy nghề với tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt lao động nghèo. Đặc biệt quan tâm giới thiệu việc làm cho 6 người nghèo dự kiến thoát nghèo năm 2020 để ổn định thu nhập vươn lên thoát nghèo.
Hỗ trợ hộ nghèo có nhu cầu tham gia dự án, mô hình phát triển kinh tế: Hỗ trợ các hộ tham gia thực hiện 5 dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với sản xuất tiêu thụ sản phẩm ở các xã. Hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất lâm nghiệp, thủy sản gồm hỗ trợ cây con giống, vật tư nông nghiệp, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ theo hướng sản xuất hàng hóa... Hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo (6 hộ dư kiến thoát nghèo). Hướng dẫn các hộ được hỗ trợ nguồn vốn từ các tổ chức hội để chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh buôn bản nhỏ sử dụng và phát huy hiện quả nguồn vốn (30 hộ dự kiến thoát nghèo).
Triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội đối với các nhóm đối tượng bảo trợ xã hội: Tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn lập hồ sơ và thực hiện chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đặc biệt là đối với hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội. Vận động, hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị 01 trường hợp hộ nghèo là người cao tuổi cô đơn của phường Đồng Tâm vào nuôi dưỡng tại Trung tâm BTXH tỉnh.
Hoạt động truyền thông và hỗ trợ hộ nghèo tiếp cận thông tin: Tổ chức các phương thức truyền thông giảm nghèo phù hợp trên sóng phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố; trang Thông tin điện tử thành phố, Đài truyền thanh xã, phường... Thông qua truyền thông để nâng cao trách nhiệm của các ngành, tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội và người dân, giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.
Thực hiện tốt chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở; triển khai Đề án nâng cấp hệ thống loa truyền thanh xã, phường, đảm bảo 100% hộ dân có nhu cầu được tiếp cận thông tin. Vận động và tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân tài trợ đài, ti vi, điện thoại... cho hộ nghèo đủ điều kiện và có nhu cầu sử dụng. Tuyên truyền, vận động người dân, đăc biệt con, cháu hộ nghèo phát huy truyền thống gia đình, thực hiện tốt Luật người cao tuổi, có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Số hộ nghèo là người cao tuổi vận động con cháu chăm sóc, phụng dưỡng là 51 hộ; hộ nghèo tự nguyện vươn lên thoát nghèo năm 2020 là 14 hộ.
Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh: Phân công các tổ chức đoàn thể thành phố và xã, phường phụ trách vận động hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh (trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ không quả 70%), đảm bảo 100% hộ nghèo sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh.
Hỗ trợ nâng cao năng lực, tổ chức giám sát công tác giảm nghèo:Dự kiến mở 03 lớp tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo. Xây dựng Kế hoạch giám sát, đánh giá cấp thành phố và xã, phường về kết quả thực hiện giảm nghèo theo quý, 6 tháng, năm và giám sát các chuyên đề.
Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Kế hoạch của tỉnh và thành phố: Năm 2020 hỗ trợ làm nhà cho 26 hộ nghèo. Đặc biệt ưu tiên hỗ trợ làm nhà cho 14 hộ nghèo nằm Irong danh sách dự kiến thoát nghèo năm 2020, giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo. Làm mới 24 nhà (hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà; sửa chữa 2 nhà (hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà).
Vận động xã hội hóa hỗ trợ thường xuyên cho hộ nghèo bất khả kháng, không có người còn khả năng lao động: Dự kiến hỗ trợ đối với hộ nghèo bất khả kháng, không có thu nhập, không có người còn khả năng lao động, tổng kinh phí là 354.000.000 đồng./.
 

 

Xem