Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hội thảo công bố gia nhập Công ước 98 của ILO và tham vấn dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước 98

06/07/2020

Ngày 6/7/2020, tại Hà Nội, Bộ LĐ-TBXH đã tổ chức Hội thảo công bố gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và tham vấn dự thảo Kế hoạch thực hiện Công ước số 98 của ILO. Tham dự có Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân; Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee; đại diện các tổ chức Quốc tế; các bộ, ban ngành liên quan: VCCI, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam… 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân cho biết: Việt Nam là quốc gia thứ 167 trong tổng số 187 quốc gia thông qua việc gia nhập Công ước số 98 của ILO về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể đã được Quốc hội thông qua tháng 6/2019 và chính thức có hiệu lực từ 5/7/2020.

61d3bda44803b55dec12.jpg

Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH Lê Quân phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, Giám đốc Văn phòng ILO tại Việt Nam Chang Hee Lee cho biết: Công ước số 98 là một trong 8 công ước cốt lõi của ILO trong khuôn khổ Tuyên bố năm 1998 về các nguyên tắc cơ bản trong lao động. Tất cả các quốc gia thành viên ILO có nghĩa vụ tôn trọng và áp dụng các nguyên tắc được đề cập trong Tuyên bố 1998. Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc gia nhập Công ước 98 có ý nghĩa quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, pháp lý, kinh tế - xã hội.
Trình bày và phân tích ý nghĩa của việc Công ước số 98 của ILO chính thức có hiệu lực với Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Nguyễn Văn Bình cho biết, Công ước có 3 nội dung cơ bản: Bảo vệ Người lao động và cán bộ đại diện khỏi bị phân biệt đối xử bởi Người sử dụng lao động; Bảo vệ các tổ chức của Người lao động và Người sử dụng lao động khỏi bị can thiệp lẫn nhau; Thúc đẩy thương lượng tập thể.
Tại hội thảo, các tổ chức Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng có những bài tham vấn dưới góc nhìn của các tổ chức về việc gia nhập Công ước số 98 của ILO.
Hội thảo cũng tập trung góp ý thảo luận Kế hoạch thực hiện Công ước 98 trong thời gian tới. Theo đó, các yêu cầu đối với việc triển khai thực hiện Công ước số 98, nhiệm vụ và vai trò của các bên liên quan đã được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến góp ý với mục tiêu cuối cùng là áp dụng tốt nhất những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể theo Công ước 98.
Xem