Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đảng bộ Cục Người có công tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

09/06/2020

Ngày 09/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Người có công trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ.

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 397-KH/ĐU ngày 25/11/2019 của Đảng ủy Bộ về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ”, Đại hội Đảng bộ Cục Người có công lần thứ V,nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành với 4 nội dung: (1) Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IX; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và (4) Bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đã báo cáo kết quả triển khai các nhiệm vụ trên các mặt công tác của nhiệm kỳ 2015 - 2020 như: lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đạt kết quả tốt theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, nổi bật là:       Chính sách đối với người có công với cách mạng tiếp tục được hoàn thiện; từng bước nâng mức chuẩn trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công theo khả năng ngân sách, đảm bảo hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. Đồng thời, đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng. Tập trung chỉ đạo và có cơ chế phù hợp, đột phá nhằm giải quyết các trường hợp tồn đọng về xác nhận, công nhận người có công, đặc biệt đối với liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành “Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công có khó khăn về nhà ở”. Mức chi trợ cấp ưu đãi người có công năm 2019 là 1.624 nghìn, tăng 23,2% so với năm 2015; đến cuối năm 2019, có 99,5% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú; 99% xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công; trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 2.204 liệt sỹ và 2.500 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh,… Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhất định, sức chiến đấu của đảng bộ, chi bộ, đảng viên được nâng lên, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc được cải tiến; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; tự phê bình và phê bình được tăng cường và phát huy hiệu quả; tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ đã bày tỏ sự nhất trí cao với Báo cáo chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Anh-1-Cuc-NCC.jpg
Đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng thời, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ cũng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cục trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; thực hiện kịp thời chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công; công tác điều dưỡng và đón tiếp các Đoàn người có công. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Cục đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; triển khai nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đọa đức, phong cách Hồ Chí Minh,…
Về phương hướng nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ yêu cầu, Đảng ủy Cục tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, chủ động phối hợp với Lãnh đạo Cục để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao như: Kịp thời triển khai Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ xác nhận người có công với cách mạng còn tồn đọng để đảm bảo việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công đến đúng đối tượng. Quy hoạch các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Thực hiện hiệu quả các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ, người có công”. Đồng thời, cần tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; nâng cao chất lượng công tác tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Bộ; tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của Đảng; tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, về đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, vai trò tiền phong gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đạng hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Anh-2-Cuc-NCC.jpg
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thay mặt Đại hội, đồng chí Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, trực tiếp là đồng chí Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, Bí thư Đảng ủy Bộ và hứa sẽ tiếp thu nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của đồng chí để nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cục Người có công đạt được kết quả toàn diện hơn trên các mặt công tác.
 anh-ra-mắt-ban-chấp-hành-đảng-bộ.jpg
Ban chấp hành Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội
Đại hội đã bầu Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 04 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Đào Ngọc Lợi, Cục trưởng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng được bầu giữ chức Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.
Xem