Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng trong đại dịch Covid 19

01/05/2020

 Đối tượng là người có công với cách mạng được nêu rõ trong quyết định bao gồm các điều kiện để được hưởng hỗ trợ như sau:

 Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4/2020.

ncc1.jpgncc2.jpg

Xem