Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị

31/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chiều 31/3, Bộ LĐ-TBXH có văn bản thông báo chỉ đạo của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo:

Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo:

Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.
Lãnh đạo Bộ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ vẫn tiếp tục làm việc tại cơ quan để kịp thời giải quyết công việc được giao.
Các đơn vị quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp (trừ khối đào tạo và nghiên cứu khoa học): bố trí tối đa 30% công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (theo hình thức luân phiên làm việc) đến làm việc tại cơ quan.
Các đơn vị sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học: bố trí 100% viên chức, người lao động làm việc tại nhà.
Bộ trưởng cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị: Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, tăng cường họp trực tuyến tại đơn vị; Phân công nhiệm vụ cụ thể và quản lý chặt chẽ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về tiến độ, chất lượng nhiệm vụ được giao; Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu công chức, viên chức, người lao động của đơn vị để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 do không chấp hành nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch bệnh.
Xem