Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội làm việc với Cục quản lý Các dịch vụ Điều trị nghiện và Sức khỏe tâm thần (SAMHSA)

20/02/2020

Ngày 19/02/2020, Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đã tiếp đoàn công tác của Cục quản lý Các dịch vụ Điều trị nghiện và Sức khỏe tâm thần (SAMHSA) do ông Victor Capoccia - cố vấn kỹ thuật làm trưởng đoàn, đến trao đổi tìm hiểu về công tác giảm cầu ma túy, điều trị và cai nghiện ma túy, đặc biệt là công tác xây dựng năng lực tham gia của đa ngành nhằm tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc đổi mới công tác điều trị nghiện. Phó Cục trưởng Lê Văn Khánh và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong Cục tiếp và trao đổi thông tin với đoàn.

 


Tại buổi làm việc Phó Cục trưởng Lê Văn Khánh chia sẻ thông tin về kết quả triển khai thí điểm mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy tại Việt Nam, công tác dự phòng và điều trị nghiện ma túy.
Mô hình hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy thông qua quyết định của tòa án được triển khai thí điểm tại 03 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Những kết quả bước đầu của mô hình đạt được gồm hình thành mạng lưới chuyên môn có đầu mối là lực lượng công an phường, các bộ phận trung gian là điều phối viên, tư vấn viên và điểm đích của cả mạng lưới là các cơ sở cung cấp dịch vụ. Hoạt động của mô hình đã đề cao được vai trò của lực lượng Công an trong công tác phát hiện, tiếp cận, chuyển gửi người sử dụng ma túy, người cai nghiện ma túy tới các cơ sở cung cấp dịch vụ. Cán bộ cơ sở thông qua việc tham gia mô hình cũng đã được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng chuyên môn về tiếp cận, tư vấn, đánh giá, sàng lọc, chuyển gửi đến cơ sở thích hợp.
Để thực hiện tốt hơn công tác điều trị nghiện ma túy trong thời gian tới, việc tổ chức quản lý chặt chẽ người nghiện, thực hiện có hiệu quả việc rà soát, thống kê, phân loại người nghiện ma túy là cần thiết, đồng thời, tiếp tục đổi mới, mở rộng các hình thức, biện pháp dự phòng nghiện ma túy, cai nghiện và giảm tác hại cho người nghiện ma túy; hỗ trợ, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý sau cai tại cộng đồng, phòng ngừa tái nghiện. Bên cạnh đó, cán bộ làm về lĩnh vực này cần được đào tạo chuyên sâu và triển khai đào tạo đến các trường học, cơ sở điều trị tại cộng đồng.
Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội đề nghị chuyên gia chia sẻ các mô hình hỗ trợ hiệu quả từ các quốc gia trên thế giới, tiếp tục hỗ trợ và hợp tác đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác điều trị nghiện ma túy ở Việt Nam.
  
 

 

Xem