Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai: Đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm

15/11/2019

Các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều nội dung, chương trình, đề án đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, nâng cao trình độ, kỹ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ.

 

 
Rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm
Để triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước” và Chiến lược Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2011-2020, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Lào Cai  (VSTBPN) đã tham mưu UBND tỉnh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện bình đẳng của phụ nữ (điển hình là Đề án phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến 2030 và một số dự án tiêu biểu khác); chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tham mưu cho tỉnh về việc kiểm tra thực hiện chương trình bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh; công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ; tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chính sách liên quan đến công tác phụ nữ nói chung và cán bộ nữ nói riêng, nhằm đảm bảo các mục tiêu về bình đẳng giới, tăng tỷ lệ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị, quản lý nhà nước.. 
Theo Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Lào Cai - cơ quan thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh, trong những năm qua, Ban VSTBPN đã phối hợp với Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị cũng chủ động triển khai chương trình hành động VSTBPN; trong đó chú trọng công tác truyền thông, nói chuyện về chuyên đề về giới, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại cơ sở thôn, bản vùng cao, vùng khó khăn; tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng chống bạo lực gia đình cho hàng nghìn người là cán bộ làm công tác lao động thương binh - xã hội cấp xã và cộng tác viên; hàng năm đều tổ chức Lễ phát động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; chỉ đạo phát động sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…
Các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Lào Cai đã triển khai nhiều hoạt động
nâng cao trình độ, kỹ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ.
(Ảnh minh họa)
Đặc biệt, để rút ngắn khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm, tăng cường tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, miền núi và phụ nữ dân tộc thiểu số; các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã triển khai nhiều nội dung, chương trình, đề án nâng cao trình độ, kỹ năng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Theo đó, hàng năm, tỷ lệ lao động nữ được tạo việc làm mới hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch trên 50%; tỷ lệ lao động nữ được đào tạo chuyên môn kỹ thuật đạt trên 78%. Một số ngành có tỷ lệ nữ cao, đó là ngành giáo dục chiếm 73%, ngành y tế chiếm 64,4%, ngành ngân hàng chiếm 60%; đồng thời trong các hoạt động nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại, du lịch, … tỷ lệ nữ lao động luôn chiếm 70%.
Bên cạnh đó, thực hiện Đề án “ Hỗ trợ phụ nữ học nghề, giới thiệu việc làm”, tỷ lệ nữ tham gia học nghề đều đạt và vượt chỉ tiêu 40% trên tổng số tuyển sinh, hội phụ nữ các cấp đã phối hợp dạy nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm cho gần 11 nghìn lao động nữ, qua đó đã có hơn 70% người có việc làm sau học nghề; tích cực hỗ trợ phụ nữ sản xuất kinh doanh, khởi sự, phát triển doanh nghiệp; thí điểm và nhân rộng hơn 50 mô hình tổ hợp tác, tổ phụ nữ liên kết sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn; tham gia xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với mô hình sản xuất, tiêu dùng sản phẩm sạch, sản phẩm an toàn. 
Phát huy vai trò của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực
Bà Đinh Thị Hưng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh – Xã hội tỉnh Lào Cai cho biết: Với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đoàn thể, đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh ngày càng trưởng thành; ở mọi vị trí công tác và lĩnh vực lao động, phụ nữ đều phát huy tinh thần học hỏi, tính cần cù, sáng tạo trong công việc. Nhất là trong những năm gần đây, các tầng lớp phụ nữ ngày càng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2015 -2020, tỷ lệ phụ nữ tham gia cấp ủy Đảng ở cấp xã đạt 20,92%; cấp huyện, thành phố đạt 21,2%; cấp tỉnh đạt 15,69%. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 33,33%; tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đạt 33,93%, cấp huyện đạt 37,54%, cấp xã đạt 32,07%. 
Hiện nay, toàn tỉnh có 85 cán bộ nữ là trưởng, phó ngành, đoàn thể và tương đương cấp tỉnh, đạt tỷ lệ 38%; tỷ lệ nữ là trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện đạt gần 28%, con số này ở cấp xã đạt 36%. Có 100% cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục đều đã có ít nhất một đồng chí nữ lãnh đạo, quản lý. Các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý cao như: giáo dục đạt 90,2%; y tế đạt 65%. 
Trong khối công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo quản lý đạt 27,5% trong số lãnh đạo điều hành trong khối doanh nghiệp. Đội ngũ cán bộ nữ ngày càng trưởng thành, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Bên cạnh đó, phụ nữ các dân tộc tỉnh Lào Cai luôn có nhiều mô hình, cách làm hay, hoạt động hiệu quả được nhân rộng như: phong trào khuyến học, khuyến tài thông qua mô hình “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được đẩy mạnh, xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển; tiêu biểu là cô giáo Vàng Thị Gếnh, Trường mầm non xã Mản Thẩn (Si Ma Cai) tự nguyện dạy chữ cho chị em phụ nữ và nhiều tấm gương nữ giáo viên từng ngày từng giờ hết mình vì học sinh thân yêu. Trong phong trào “Khỏe để xây dựng gia đình hạnh phúc” đã hình thành ý thức tự giác luyện tập thể thao trong chị em phụ nữ; nữ cán bộ ngành y tế tích cực thực hiện lời dạy của Bác “Lương y như từ mẫu”…Đồng thời, phụ nữ Lào Cai đã nỗ lực phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường, khơi dậy các ngành nghề truyền thống. Tiêu biểu là nữ công nhân lao động Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam giai đoạn 2011-2018 đã đảm nhận trên 80 công trình, phần việc áp dụng sáng kiến với tổng giá trị làm lợi trên 3 tỷ đồng. Đồng thời,Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã tham mưu triển khai các đề án  "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025".
Đặc biệt, phát huy truyền thống yêu nước, chị em tích cực tham gia huấn luyện dân quân tự vệ, đóng góp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới. Tiêu biểu là Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Khương đã thành lập mới 15 mô hình “thôn, bản không có phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương”, 20 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng, tổ chức các câu lạc bộ theo chuyên đề liên quan, như: Phụ nữ với pháp luật, phòng chống mua bán phụ nữ và trẻ em…; tổ chức vận động chị em phụ nữ tố giác, cung cấp nhiều tin báo quan trọng cho các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên nơi biên cương.
Phụ nữ Lào Cai không những mạnh dạn, tự tin, tự chủ trong phát triển kinh tế mà còn chăm lo xây dựng gia đình. Với nhiệm vụ đột phá “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; hội phụ nữ các cấp đã xây dựng tổ phụ nữ tự quản đường giao thông nông thôn. Từ năm 2011, đã ra mắt 13 câu lạc bộ “nhà sạch, vườn đẹp” trên 9 huyện, thành phố; đến hết 2018 đã có gần 600 câu lạc bộ theo mô hình này. Đặc biệt, với các câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Cha mẹ nuôi dạy con tốt” đã thu hút nhiều thành viên tham gia và được tiếp cận kiến thức và kỹ năng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe sinh sản, dạy con kỹ năng sống, hướng nghiệp cho con, chia sẻ trách nhiệm cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc.
Xem
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH