Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Ninh Bình phát động phong trào thi đua năm 2019

16/01/2019

Ngày 16/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2019.

 

Trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể tiêu biểu.
Trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể tiêu biểu.

Năm 2018, ngành lao động, thương binh và xã hội đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là công tác xoá đói giảm nghèo. Ngành đã tham mưu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, tạo điều kiện để đại bộ phận hộ nghèo cải thiện đời sống vươn lên thoát nghèo như: triển khai chính sách BHYT đối với hộ nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020; triển khai chương trình tín dụng ưu đãi liên quan đến giảm nghèo; thực hiện miễn, giảm học phí… cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; Triển khai kế hoạch thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã, thôn/bản đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; tổ chức 8 hội nghị đối thoại chính sách với trên 1.000 người đại diện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các huyện, thành phố.

Qua đó kịp thời cung cấp thông tin về các chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của người dân về chính sách giảm nghèo... theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,76%.
Cũng trong năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề cho 17.250người lao động (đạt 103% kế hoạch năm); Tỉ lệ lao động có việc làm mới hoặc vẫn làm công việc cũ nhưng có năng suất và mức thu nhập cao hơn đạt trên 80%; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 49%. Trong năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 20.110 người lao động (vượt 3,66% kế hoạch), 1.400 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, hỗ trợ tạo việc làm cho 1.600 lao động thông qua Quỹ quốc gia về việc làm.
Ngoài ra, các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp có nhiều tiến bộ; an toàn vệ sinh lao động, quan hệ lao động tiếp tục được cải thiện; công tác chăm sóc người có công, bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới có nhiều chuyển biến tích cực...góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lao động, người có công và xã hội năm 2018 đã được nhận bằng khen của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh trao tặng.
Xem