Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tiếp tục lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

16/10/2019

Ngày 16/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi). Mục đích nhằm sửa đổi một cách toàn diện, tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Pháp lệnh.

 Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai nhấn mạnh: Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách đặc biệt thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tôn vinh và tri ân, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của người có công với cách mạng. Hiện công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tiếp tục đặt ra các yêu cầu mới, đòi hòi cần tiếp tục hoàn thiện. Thực tiễn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công đang bộc lộ một số vướng mắc, bất cập. Nhiều cuộc hội thảo đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực cho việc hoàn thiện dự thảo và dự thảo Pháp lệnh sửa đổi lần này hiện đang nhận được sự quan tâm rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.