Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động

15/08/2019

Công ty TNHH ZIGEXN VENTURA là công ty 100% vốn Nhật Bản, ngành nghề kinh doanh có mã CPC 864. Hiện nay, Công ty đã thay đổi người đại diện theo pháp luật và đang làm hồ sơ xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người này là Nhà quản lý - Tổng Giám đốc.

15.8-luat-lao-dong-300x225.jpg

Chúng tôi đã xin Công ty mẹ làm Văn bản bổ nhiệm Tổng Giám đốc từ tháng 4/2019 (thời gian bổ nhiệm từ ngày ký văn bản) và Văn bản xác nhận kinh nghiệm quản lý cho Tổng Giám đốc mới (đã làm việc ở Công ty mẹ từ tháng 6/2017 tới ngày ký văn bản) với đầy đủ nội dung trong hướng dẫn tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP và Thông tư 35/2016/TT-BCT.
 
Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị hai văn bản từ nước ngoài có sai sót và phải ký lại, hợp pháp hóa lãnh sự lại tại Nhật Bản nên thời gian bị kéo dài tới tháng 6/2019 chúng tôi mới nộp hồ sơ. Vị trí công việc được chấp thuận từ ngày 09/6/2019 - 09/6/2021.
 
Hiện hồ sơ của chúng tôi bị từ chối xác nhận vì lý do thời gian từ tháng 04 đến tháng 6/2019 không xác nhận Tổng Giám đốc đang làm việc ở đâu và yêu cầu phải điều chỉnh thời gian bổ nhiệm theo thời gian chúng tôi nộp hồ sơ. Như vậy là đang làm khó cho doanh nghiệp khi chúng tôi cầu thị và nghiêm túc thực hiện theo quy định pháp luật.
 
Chúng tôi rất mong quý cơ quan xem xét và hướng dẫn cụ thể trường hợp này. Trong hai văn bản pháp luật nêu trên không bắt buộc thời gian trên bổ nhiệm sang Việt Nam làm việc phải liên tục và nối tiếp với thời gian xin xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Và thực tế, chúng tôi trong quá trình chuẩn bị hồ sơ không lường trước hết các sai sót gặp phải khiến hồ sơ chuẩn bị kéo dài. Do đó, kính mong Quý cơ quan phản hồi hướng dẫn để chúng tôi có thể được chấp thuận hồ sơ.
Trân trọng cảm ơn.
 
Vấn đề này, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Văn bản số 755/CVL-QLLĐ trả lời doanh nghiệp:
Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thực hiện theo đúng quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Trên đây là ý kiến của Cục Việc làm để quý Công ty biết và thực hiện.
Xem