Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp xếp thứ hai châu Á.

26/08/2019

 Tỷ lệ phụ nữ hiện nay đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao trên toàn thế giới là 29%. Suốt 15 năm nghiên cứu số liệu này mới tăng 10%, và sự tăng trưởng nhanh mới chỉ diễn ra trong khoảng 12 tháng gần đây. Tại các nước trong khu vực ASEAN, tỷ lệ doanh nghiệp có ít nhất một phụ nữ là quản lý cấp cao chiếm 94% và tỷ lệ nữ đảm nhận các vị trí cấp cao là 28%.

 Slide1.JPG

Slide2.JPG

Slide3.JPG

Xem