Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

GV dạy nghề quá số tiết được tính lương dạy thêm giờ

19/11/2014

Ông Nguyễn Đức Lễ (blackstar86vn@...) hỏi: Hiện có quy định giáo viên các trường Trung cấp, Cao đẳng nghề làm việc 40h/tuần hay không? Nếu có thì khi các giáo viên phải đi làm vào ngày thứ 7, chủ nhật (tham gia các hoạt động khác của nhà trường) thì có được tính thêm các chế độ tiền lương hay phụ cấp không?

Về vấn đề này, ông Cao Văn Sâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ thì đơn vị sự nghiệp (cơ sở dạy nghề công lập) thực hiện quy định chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 5 ngày, nghỉ ngày thứ 7 và chủ nhật.

Ngày 27/6/2008 Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề. Thông tư đã quy định về nhiệm vụ của giáo viên; thời gian làm việc của giáo viên dạy trung cấp nghề, cao đẳng nghề được tính bằng số tuần trong một năm học; thời gian nghỉ hàng năm; tiêu chuẩn giờ giảng của giáo viên; quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra giờ chuẩn; chế độ dạy thêm giờ; chế độ giảm giờ giảng đối với giáo viên.

Theo đó, hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm phân công nhiệm vụ, đề ra kế hoạch thực hiện nhiệm vụ và quản lý kết quả thực hiện của giáo viên.

Trong năm học, giáo viên hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nếu số giờ giảng dạy vượt tiêu chuẩn thì việc tính trả lương dạy thêm giờ được quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

(Theo Chinhphu.vn)

Xem