Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Nghệ An: Thu hơn 255 triệu USD/năm từ XKLĐ

22/03/2019

Giai đoạn 2015 - 2018 tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 150.510 người, đạt 100,47% so với kế hoạch đề án đề ra.

Công tác giải quyết việc làm, XKLĐ tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Mỗi năm giải quyết việc làm mới cho hơn 37.000 lao động. Trong đó, XKLĐ hơn 13.000 người, giải quyết việc làm trong và ngoài tỉnh hơn 24.000 người, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động đúng hướng. Chất lượng lao động từng bước được nâng lên, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 55% năm 2015 lên 61% năm 2018.

 So với năm 2017, kết quả XKLĐ năm 2018 đạt cao và vượt kế hoạch đề ra. Nghệ An dẫn đầu cả nước về số lượng đi XKLĐ. Hiện tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 60.898 người. Nguồn thu nhập do XKLĐ chuyển về tỉnh hàng năm ước đạt 255 triệu USD/năm.
 
Xem