Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đắk Nông: Năm 2018 có 176 người đi xuất khẩu lao động

12/05/2019

 Những năm gần đây, công tác xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại tỉnh Đắk Nông có nhiều chuyển biến.

Nhận thức của người dân về vai trò của XKLĐ trong việc giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế được nâng lên. 

Theo ông Nguyễn Tiến Đoàn, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, ngành luôn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương chú trọng tuyên truyền đến lao động nông thôn về XKLĐ nhằm góp phần giải quyết việc làm, có thu nhập, tích lũy để phát triển kinh tế.
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và tăng tần suất, nâng cao chất lượng hoạt động của các phiên giao dịch việc làm để kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động tại các địa phương. Điều quan trọng nữa là tỉnh tích cực thực hiện các dự án vay vốn, giải quyết việc làm, chính sách tín dụng ưu đãi để tăng số người đi XKLĐ. Sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm, XKLĐ cho nhóm lao động yếu thế, nhất là thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn.
Năm 2018, toàn tỉnh có 176 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 103% kế hoạch năm, tăng hơn 2% so với 2017. Năm 2019, tỉnh phấn đấu có 180 lao động đi XKLĐ.
Xem