Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Vĩnh Long: Nâng cao hiệu quả chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững

28/08/2014

Các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 - 2015; phấn đấu nâng cao đời sống người dân, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị - nông thôn; kéo giảm mức chênh lệch giàu - nghèo, đặc biệt tạo sự chuyển biến toàn diện ở các xã khó khăn, xã có đông đồng bào dân tộc của tỉnh.

Từ nay đến cuối năm 2014 và năm 2015, Vĩnh Long tập trung các biện pháp tháo gỡ khó khăn để thực hiện đạt các chỉ tiêu tỉnh còn đạt thấp; tăng cường quảng bá để phát huy tối đa lợi thế của sàn giao dịch việc làm; tiếp tục liên kết với các doanh nghiệp, các trường để giới thiệu việc làm; nghiên cứu mở rộng thị trường lao động, khai thác tốt các chính sách, các nguồn vốn hỗ trợ cho lao động trong học nghề, xuất khẩu lao động.
Đối với đào tạo, dạy nghề cho người lao động, Vĩnh Long tổ chức đa dạng các loại hình đào tạo cho phù hợp với từng địa phương, doanh nghiệp; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tỉnh đã khai thác tối đa hiệu quả việc cho các hộ dân vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền gần 62 tỷ đồng cho 2.245 dự án đồng thời phê duyệt đề án bổ sung vốn từ ngân sách địa phương cho giai đoạn 2014-2015 với số tiền 22 tỷ đồng nhằm tăng thêm số người lao động của tỉnh được hưởng lợi từ Chương trình vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.
Để đạt kế hoạch đưa 4.800 lao động trong tỉnh đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2011-2015, cùng với nâng cao trình độ, ý thức, kỷ luật cho người lao động, tỉnh chủ động phối hợp các đơn vị, doanh nghiệp xuất khẩu lao động, khuyến khích các doanh nghiệp đủ điều kiện trực tiếp tuyển chọn lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài; xây dựng kế hoạch sử dụng lao động sau khi họ hết hợp đồng về nước. Sở lao động Thương binh và xã hội Vĩnh Long chủ động phối hợp địa phương tuyên truyền, vận động các gia đình có con em đi hợp tác lao động nhắc nhở con em trở về đúng hạn, nhất là đối với các gia đình có lao động đang làm việc ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2014 và những năm tiếp theo, Vĩnh Long ưu tiên cho các lao động đi làm việc nước ngoài trở về nước đúng hạn nếu họ có nhu cầu tiếp tục đi xuất khẩu lao động.
Theo đánh giá của UBND tỉnh Vĩnh Long, Chương trình giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đã có hiệu quả nhờ các địa phương, các ngành đa dạng hóa các loại hình đào tạo, dạy nghề, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, tín dụng, việc làm, dạy nghề, hướng dẫn sản xuất, trợ giúp pháp lý… Kết quả hơn 3 năm qua tỉnh thực hiện được 76,22% kế hoạch về tạo việc làm cho người lao động giai đoạn 2011-2015, đạt gần 40% kế hoạch xuất khẩu lao động, tạo việc làm cho lao động nông thôn thông qua chương trình cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm đạt hơn 70% kế hoạch, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị trong độ tuổi lao động xuống còn 4,06%, đào tạo nghề cho lao động đạt hơn 69% kế hoạch. Vĩnh Long đã từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống của người nghèo, người có thu nhập thấp; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7,91% năm 2011 xuống còn 4,57% vào thời điểm hiện nay. /.
Xem