Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Phạm Minh Huân chủ trì họp Ban chỉ đạo Dự án Quan hệ lao động

12/08/2014

Chiều ngày 11/8/2014, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Phạm Minh Huân đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Dự án Quan hệ lao động nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo Dự án trong 1 năm qua (6/2013 – 6/2014). Tham dự còn có ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển quan hệ lao động (Bộ LĐ-TBXH); ông Gyorgy Sziraczki - Giám đốc Văn phòng ILO Việt Nam; ông Phillip Hazelton - Cố vấn trưởng, các thành viên Ban chỉ đạo Dự án cùng các đơn vị có liên quan.

Dự án Quan hệ lao động nhằm hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, cơ chế xác định tiền lương, năng lực và các thể chế thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam. Trong 1 năm qua Dự án đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ việc thực thi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn, cụ thể là thông qua hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực cho các đối tác trong hướng tiếp cận thí điểm đối với các khía cạnh khác nhau của các luật mới và tăng cường lập kế hoạch và các thiết chế quan hệ lao động.
Thay mặt cho Ban chỉ đạo Dự án, ông Phillip đã có báo cáo tóm tắt về các hoạt động của Dự án, bao gồm 5 kết quả đầu ra chính: Cải thiện việc thực thi pháp luật cấp trung ương; Nâng cao nhận thức về Bộ luật lao động và luật Công đoàn; Nâng cao năng lực công đoàn để đại diện cho các thành viên; Hỗ trợ phát triển hệ thống xác định tiền lương tối thiểu và cơ chế ấn định tiền lương; và Thúc đẩy thương lượng tập thể. Cụ thể là, hỗ trợ kỹ thuật cho việc xây dựng 4 Nghị định thi hành; Thông tư về ủy quyền quản lý lao động cho Ban quản lý khu công nghiệp; bổ sung các biện pháp xử phạt hành chính về các hành vi vi phạm Luật Công đoàn, tờ rơi thông tin quy định về lao động giúp việc gia đình; sách hướng dẫn về Bộ luật Lao động; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thí điểm việc thành lập công đoàn theo cách “từ dưới lên”, giúp các công đoàn yếu cơ cấu kiện toàn lại tổ chức nội bộ, thương lượng tập thể nhóm doanh nghiệp, đối thoại xã hội; thành lập bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương quốc gia; dự thảo báo cáo nghiên cứu rà soát các phương pháp xác định nhu cầu sống tổi thiểu; nghiên cứu về đánh giá tác động của việc điều chỉnh lương tối thiểu đối với doanh nghiệp và lao động; VCCI thí điểm xây dựng năng lực đối với các tổ chức của người sử dụng lao động cấp tỉnh; Luật Hợp tác xã được xuất bản bằng hai thứ tiếng (Anh, Việt), v.v...
Sau khi nghe báo cáo hoạt động của Dự án giai đoạn 2013 - 2014, đa số các đại biểu đồng tình, nhất trí và đánh giá cao những kết quả đã đạt được, sản phẩm đầu ra rõ ràng, phù hợp và bám sát với mục tiêu mà Dự án đã đề ra. Cũng tại cuộc họp, Ban chỉ đạo Dự án đã đưa ra dự thảo Kế hoạch công tác năm 2015. Kế hoạch này sẽ được gửi đi để tham vấn và phê duyệt chính thức vào tháng 11 năm 2014.
Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Phạm Minh Huân đề nghị Ban chỉ đạo Dự án tổng hợp những ý kiến đóng góp của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện chính sách phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam, đặc biệt là hệ thống chính sách quan hệ lao động để phối hợp thống nhất giữa các bên. Về Hội đồng lương quốc gia, Dự án tiếp tục nghiên cứu, rà soát các phương pháp xác định nhu cầu sống tối thiểu của người lao động Việt Nam, cung cấp thông tin, kinh nghiệm về lương tối thiểu tại một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Dự án cần hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc phê chuẩn các công ước quốc tế, nghiên cứu, góp ý về Bộ luật hình sự và luật tố tụng dân sự, đồng thời tiếp tục tìm nhiều nguồn tài trợ khác nhau, kết hợp liên thông giữa các Dự án nhằm phát huy tối đa nguồn lực. Cuối cùng, Thứ trưởng yêu cầu Ban chỉ đạo Dự án cần có cuộc họp sơ kết, đánh giá những kết quả đầu ra về các chương trình thí điểm, xây dựng bộ chỉ số và hoàn thiện kế hoạch công tác của năm 2015.
Xem