Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Một số kinh nghiệm xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

11/04/2012

Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh là một trong mười một xã trên toàn quốc, được Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Trung ương chọn làm mô hình thí điểm xây dựng nông thôn mới.

Năm 2009, xã có 10 ấp với 127 tổ nhân dân; dân số có 8.101 hộ, 30.823 nhân khẩu (có 23.682 lao động chiếm 76% dân số, trong đó, lao động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp là 7.965 người chiếm 33,63% lực lượng lao động toàn xã; còn lại 76,37% là lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, công chức viên chức nhà nước, trong số đó có khoảng 5.000 lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện và các vùng lân cận; thời điểm này xã còn 1.604 lao động đang trong tình trạng chưa có việc làm và chỉ có 21% (5.000/23.682) lao động đã qua đào tạo ngắn hạn).

Đảng bộ xã Tân Thông Hội có 21 chi bộ (10 chi bộ ấp, 03 chi bộ cơ quan, 8 chi bộ trường học) với tổng số 323 đảng viên. Mặt trận Tổ quốc có 118 thành viên; Hội Cựu chiến binh có 10 chi hội với 242 hội viên; Hội Liên hiệp Phụ nữ có 11 Chi hội với 5.053 hội viên; Hội Nông dân có 10 chi hội với 1.378 hội viên; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có 15 chi đoàn với 137 đoàn viên.

            Để tạo cơ sở pháp lý thực hiện đề án, ngày 26/10/2009 Đảng ủy xã Tân Thông Hội đã ban hành Nghị quyết số 155-NQ/ĐU về lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới. Nghị quyết này đã được đảng ủy triển khai trong toàn đảng bộ, hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và ở hội nghị nhân dân 10 ấp (có 4.205/5.513 đại diện hộ thường trú tham dự, đạt tỷ lệ 76,2%). Hội đồng nhân dân xã ban hành các Nghị quyết chuyên đề làm cơ sở pháp lý để Uỷ ban nhân dân xã triển khai, thực hiện đề án. Ủy ban nhân dân, Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ nghị quyết của đảng ủy, hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai cho ngành, giới mình.

Sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình, đến cuối tháng 11/2011, xã Tân Thông Hội đã đạt 18/19 tiêu chí xã nông thôn mới (còn tiêu chí 5: cơ sở vật chất trường học-chưa đạt).

Trong xây dựng cơ sở hạ tầng, đã đưa vào sử dụng 72/79 công trình, đạt 91,1% (từ tiêu chí 2 đến 9):

Về phát triển sản phẩm, nâng cao thu nhập (từ tiêu chí 10 đến 13): công nghịêp chiếm 52,6%; dịch vụ: 26,7%; nông nghiệp chiếm: 20,7%, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 182,5 triệu đồng/ha; thu nhập bình quân đầu người/năm của xã đạt 28,6 triệu đồng, gấp 1,54 lần trước khi triển khai đề án (18,6 triệu đồng/người/năm).

Về văn hoá, xã hội, môi trường (từ tiêu chí 14 đến 17): trẻ 5 tuổi vào lớp 1 đạt tỉ lệ 100%, phổ cập giáo dục trung học: 70,82%,  tỉ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2011 đạt 93,14%; tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 90,32%, lao động qua đào tạo đạt 50,7%; người dân tham gia hình thức bảo hiểm y tế đạt 76,1%; 9/10 ấp được công nhận ấp văn hoá; sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo chuẩn quốc gia đạt tỉ lệ 100%, nhà tiêu, nhà vệ sinh hợp vệ sinh đạt 99,5% ...

Hệ thống chính trị (tiêu chí 18-19) đạt vững mạnh: 21/23 chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; tổ chức Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đầy đủ, đạt vững mạnh nhiều năm liền; tình hình an ninh-trật tự xã hội ổn định. Quá trình xây dựng xã nông thôn mới, Tân Thông Hội đã huy động, vận động nhiều nguồn kinh phí (ngân sách trung ương, thành phố, doanh nghiệp, vốn tính dụng và trong nhân dân) đạt 613,348 tỷ đồng).

            Thực tiễn xây dựng mô hình nông thôn mới xã Tân Thông Hội, có thể nhận thấy được một số kinh nghiệm bước đầu:

            Thứ nhất, sự đồng thuận thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới của đảng bộ và nhân dân: đảng ủy có nghị quyết lãnh đạo toàn diện, hội đồng nhân dân có nghị quyết chuyên đề, ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đều có kế hoạch, đeo bám thực hiện từng chuyên đề cụ thể, có báo cáo tiến độ hoàn thành theo từng tiêu chí; trong đó có thể khẳng định: sự đồng thuận, ủng hộ, ý thức, nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của người dân trong thực hiện đề án nông thôn mới có tính quyết định (có 1.287 hộ nhân dân hiến đất, vật kiến trúc trên đất với tổng diện tích 34.095,9m2 ước tính thành tiền khoảng trên 50 tỷ đồng (trong đó có 45 hộ là đảng viên gương mẫu đi đầu), hàng ngàn ngày công phát hoang, dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu …

            Thứ hai, trong công tác tuyên truyền, vận động: Đảng bộ xã có kế hoạch phân công ủy viên ban chấp hành đảng bộ phụ trách từng địa bàn cụ thể, chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện đề án tại địa bàn ấp đó; các chi bộ bổ sung vào nghị quyết phân công đảng viên làm công tác vận động nhân dân theo Quy định 1043-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh “Về phân công đảng viên trực tiếp làm công tác vận động quần chúng ở cơ sở” để vận động nhân dân thực hiện; Mặt trận và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho ngành, giới mình bằng các hội nghị, các cuộc họp giao ban, lồng vào các cuộc họp tổ nhân dân ở ấp …

Ngoài ra, xã còn được sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Trung tâm triển lãm thành phố thành phố, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Củ Chi trong tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức trực quan (phát, dán hơn 5.000 áp phích, tờ rơi nhằm để nhân dân hiểu biết về quyền và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đề án nông thôn mới; lắp đặt cho xã Tân Thông Hội 21 cụm Pano tuyên truyền, cổ động trực quan để nhân dân hàng ngày qua lại luôn ý thức trong việc hưởng ứng góp phần thực hiện đề án nông thôn mới).

            Thứ ba, phát huy tốt vai trò của Ban quản lý xây dựng nông thôn mới, thành lập các nhóm chuyên đề chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đề án đồng thời kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể tăng cường công tác vận động nhân dân, nhất là vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài xã đóng góp kinh phí xây dựng các công trình; phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong vận động nhân dân khơi dậy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội theo quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là trực tiếp giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Mỗi đoàn thể chính trị - xã hội được phân công trách nhiệm thực hiện từng chuyên đề cụ thể (Hội nông dân: vận động nông dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, đặc điểm của xã, tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động, thanh niên nông thôn; Hội Liên hiệp Phụ nữ: củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ như: câu lạc bộ phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, vận động gia đình các chị em phụ nữ đảm bảo mỗi gia đình đều có nhà vệ sinh tự hoại; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; Hội Cựu chiến binh: tiên phong, gương mẫu; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, truyền đạt những kinh nghiệm quý báu, áp dụng phù hợp vào tiến trình xây dựng đề án nông thôn mới; Đoàn thanh niên: xung kích đi đầu trên các lĩnh vực, năng động sáng tạo, vận động đoàn viên thanh niên ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, góp phần hạn chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, chịu trách nhiệm hoàn thành tiêu chí về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đề án nông thôn mới…)

            Thứ tư, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sát thực tế của đảng ủy xã, các ban ngành, đoàn thể thành phố đã có sự quan tâm, phối hợp đồng bộ  hỗ trợ cho xã thực hiện những tiêu chí quan trọng về phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, nhà ở …(Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố: hỗ trợ vốn sản xuất kinh doanh, xây hầm Biogas – nhà vệ sinh; Đoàn Thanh niên cộng sản: hỗ trợ vốn lập nghiệp cho thanh niên, hỗ trợ sinh viên, chi phí trồng cây xanh, vật dụng thể thao cùng một số trang thiết bị với tổng kinh phí; Hội Cựu chiên binh thành phố: hỗ trợ sửa chữa nhà và cấp học bổng; Hội Chữ thập đỏ Thành phố: tặng nhà tình thương, trợ vốn; Hội Nông dân: hỗ trợ cây giống, con giống, máy móc trang thiết bị, xây nhà tình thương, xây hầm Biogas-nhà vệ sinh, vốn vay sản xuất kinh doanh …)

Từ kết quả trên, tại hội nghị tổng kết “Xây dựng thí điểm nông thôn mới tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, giai đoạn 2009-2011”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải đã phát biểu: Xây dựng nông thôn mới không chỉ là phát triển kinh tế nông thôn, tăng thu nhập cho nông dân, khắc phục khoảng cách giàu nghèo, hưởng thụ các dịch vụ y tế, văn hóa - xã hội giữa nông thôn và đô thị mà còn mang ý nghĩa chính trị, sự đền ơn đáp nghĩa đối với những hy sinh to lớn của nông dân - giai cấp kiên trung, lực lượng to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả xây dựng nông thôn mới thể hiện chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân của Ðảng, là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới trên tất cả các xã còn lại. Thành phố Hồ Chí Minh có đủ điều kiện về vốn, khoa học - công nghệ và cả kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành để nhân rộng mô hình nông thôn mới trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian tới, xã Tân Thông Hội tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của nhân dân, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trên chuẩn mực cao hơn, bền vững hơn. Ngoài 6 xã điểm và 22 xã nhân rộng giai đoạn 2011-2015, các huyện chủ động có giải pháp huy động nguồn lực (vốn ngân sách, quỹ đất, nguồn lực từ doanh nghiệp và nhân dân) để đưa các xã còn lại vào thực hiện chương trình này nhằm phấn đấu đến cuối năm 2015, 100% xã hoàn thành cơ bản tiêu chí nông thôn mới.

Các doanh nghiệp cần có phương án hợp tác liên kết sản xuất, hỗ trợ giải quyết đầu vào, đầu ra các sản phẩm nông nghiệp đô thị tại các xã, chủ động tiếp cận, tham gia thực hiện các đề án trong chương trình, nhằm hỗ trợ các huyện, xã thực hiện tốt, tạo thành phong trào sâu rộng toàn xã hội.

Đồng thời các cơ quan, ban ngành cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư về nông thôn, hỗ trợ nông dân, nông nghiệp, ưu tiên bố trí ngân sách, nguồn nhân lực tạo điều kiện thúc đẩy, gắn với thực hiện đề án quy hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đình Tân Thông Hội ở Ấp Chánh - xã Tân Thông Hội

Trồng hoa lan đang mang lại thu nhập cao cho nông dân xã Tân Thông Hội.

Xem