Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÀO CAI VỚI LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, AN SINH XÃ HỘI VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG

20/07/2014

Những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai đã tổ chức các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" bằng nhiều hoạt động cụ thể, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng ngành nghề, từng cơ sở......

 1. Si Ma Cai chuyển mình nhờ Nghị quyết 30a

Si Ma Cai là một trong 3 huyện của tỉnh Lào Cai được Nghị quyết 30a hỗ trợ về giảm nghèo nhanh và bền vững, gồm 13 xã, trong đó có 3 xã giáp biên giới (12,2 km đường biên), số lao động trong độ tuổi chiếm trên 55%, đời sống người dân chủ yếu là sản xuất nông - lâm nghiệp, trong đó đồng bào dân tộc ít người chiếm tỷ lệ 96,27%...

Thực hiện Nghị quyết 30a từ năm 2009 đến nay, Si Ma Cai đã được Nhà nước cấp hơn 58 tỷ đồng để xây dựng 50 công trình phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, đến nay có 4 công trình thuỷ lợi, 2 công trình cấp nước sinh hoạt, 14 công trình giao thông, 6 công trình trường học, 1 trung tâm y tế, 5 công trình cấp điện được đưa vào sử dụng.

Đối với huyện vùng cao Si Ma Cai, sản xuất nông nghiệp vẫn là mũi nhọn và xương sống của nền kinh tế. Xác định rõ tầm quan trọng của cây ngô giống mới, huyện Si Ma Cai đã chủ động đề xuất sử dụng nguồn vốn 30a hỗ trợ toàn bộ giống ngô và phân bón với số lượng không bị hạn chế. Kết quả, 13/13 xã của Si Ma Cai đã đăng ký 33 tấn ngô giống, tương đương với 1.700 ha. Tiếp đó phòng nông nghiệp cùng các đơn vị chức năng tập trung tập huấn, phổ biến phương pháp và cách chăm sóc thông qua hình thức trồng khảo nghiệm và trình diễn tại xã Si Ma Cai để đảm bảo cây ngô cho năng suất đạt tới 50 tạ/ha.

Bên cạnh cây ngô, cây thuocs lá cũng đạt sự bứt phá, ngay trong năm đầu tiên tái khởi động bà con Si Ma Cai đã trồng tới 43 ha và trong những năm gần đây, cây thuốc lá tại đây đang được mùa với năng suất trung bình vụ xuân đạt 1,4 tấn/ha và vụ mùa đạt 1,5 tấn/ha. Có tới 40% sản lượng đạt loại I và 40% đạt loại II, đầu ra của sản phẩm được đảm bảo với giá thành cao. Tính chung bà con thu về từ mỗi vụ thuốc lá đạt 35 triệu đồng/ha. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nhờ Chương trình 30a hỗ trợ về xây dựng lò, hỗ trợ nguyên liệu sấy, phân bón nên đồng bào nơi đây đã đăng ký tham gia trồng cây thuốc lá rất đông. Một trong những đột phá đáng kể nữa là thay vì chỉ có trồng thuốc lá trên đồi, trên nương thì nay bà con đã thực hiện trồng thuốc lá trên ruộng. Si Ma Cai có 1.100ha đất trồng lúa nước nhưng chỉ có 150 ha diện tích lúa 2 vụ, diện tích còn lại đại đa số là được bỏ trống sau khi thu hoạch lúa mùa. Việc triển khai cây thuốc lá xuống đồng ruộng 1 vụ vừa là tăng cường thâm canh đất, đồng thời cũng nâng cao năng suất cây trồng so với đất đồi, nương.

Cơ cấu kinh tế của Si Ma Cai có bước chuyển dịch mạnh và đúng hướng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 6,5% - 7%/năm, bước đầu hình thành được những vùng sản hàng hóa tập trung, ngô kỹ thuật, đậu tương cao sản ở xã Sín Chéng, Nàn Sín, Bản Mế...   Sản lượng lương thực năm 2011 đạt trên 16.000 tấn, tăng gần 30% so với ngày đầu mới tái lập, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 7 triệu đồng, tăng gấp 3 lần so với năm 2006, lương thực bình quân đạt 585kg/người/năm, thu ngân sách đạt hơn 10 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện phát triển một số vùng chuyên canh và đảm bảo đầu ra cho sản phẩm như diện tích trồng cây dược liệu, cây ăn quả ngày càng được phát triển mở rộng. Chương trình phủ xanh đất trống đồi trọc, chống xa mạc hóa đang được đầu tư thực hiện với diện tích trồng rừng trên 600 ha, phấn đấu đến năm 2015 tăng tỷ lệ che phủ rừng lên đạt 39%. Phát triển đàn gia súc, mở rộng thị trường tiêu thụ ra thị trường trong nước qua các chợ đầu mối (Cán Cấu, Sín Chéng).

Bên cạnh đó, Ngân hàng Phát triển Việt Nam trong 3 năm đã hỗ trợ 31 tỷ đồng, tập trung vào hỗ trợ người dân về phương tiện sản xuất như cây con giống, hỗ trợ lãi suất, đào tạo nghề, xây dựng nhà ở… đã giúp cho người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước ổn định đời sống…

Có thể nói Chương trình 30a đã giúp cho huyện thêm luồng sức mạnh mới để tạo bứt phá. Đối với chính sách hỗ trợ sản xuất, huyện đã kịp thời phân bổ và triển khai kế hoạch nguồn vốn thực hiện cộng với nhiều nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức khác đã giúp 4.082 hộ tại 13 xã được thụ hưởng với tổng trị giá 4,2 tỷ đồng, tập trung vào một số lĩnh vực như, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mua 38 tấn lương thực hỗ trợ cho 165 hộ nghèo với 857 khẩu, thuộc 3 xã biên giới với mức 15 kg/người/tháng... Ban Quản lý dự án rừng phòng hộ huyện đã cấp trên 120 triệu đồng cho các hộ đại diện cộng đồng, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ biên giới. Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện đã giải ngân cho 2.200 hộ nghèo vay 11 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Chính vì thế, đời sống nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 7,61%/năm, vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành chương trình xoá nhà tạm và tỷ lệ hộ được nghe đài, xem truyền hình đạt trên 80%...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện còn một số khó khăn do địa hình nhiều núi cao, bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, giao thông đi lại khó khăn. Bên cạnh đó địa phương chưa chủ động xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đầy đủ, cũng như quy hoạch chi tiết về sản xuất đến năm 2020. Công tác xây dựng cơ bản còn lúng túng nhất là vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng… Chính vì vậy, nhiều nội dung chưa được triển khai đồng bộ.

Để giải quyết những khó khăn này, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Si Ma Cai lần thứ XVI xác định tình hình phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông lâm nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, giảm tỷ lệ hộ nghèo trung bình từ 6-7%/năm. Chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, giáo dục đào tạo nâng cao dân trí và chất lượng nguồn lao động. Xây dựng gia đình văn hoá, thôn bản văn hoá và nâng cao đời sống năn hoá; bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu trên, Si Ma Cai đã đưa ra một số giải pháp cụ thể trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn để nhân dân tiếp cận, nắm bắt nhanh các thông tin về lao động, việc làm, xuất khẩu lao động. Lựa chọn một số ngành phù hợp để phát triển ngành nghề nông thôn, phát huy thế mạnh của địa phương. Tổ chức tốt công tác điều tra hộ nghèo, đánh gá đúng nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo để có cơ sở hỗ trợ đầu tư và có những chính sách phù hợp giúp họ nhanh chóng thoát nghèo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả và theo thứ tự ưu tiên các dự án phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống; gắn việc xây dựng các công trình hạ tầng theo Nghị quyết 30a với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tăng cường công tác khuyến nông – lâm - ngư, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bảo vệ và phát triển rừng trên cơ sở thực tế phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng và khả năng sản xuất của hộ gia đình.

Lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn khác để đầu tư tập trung nguồn vốn ưu tiên cho phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập, cải thiện đời sống nông dân theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá, phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; khuyến khích tạo điều kiện các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, chế biến, đưa dịch vụ về xã, huyện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện để có các giải pháp kịp thời, hạn chế tối đa những sai phạm trong tổ chức thực hiện./.

2. Lào Cai nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội

 

Thời gian qua, cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thì công tác đảm bảo an sinh xã hội được thành phố Lào Cai đặc biệt quan tâm.

Thành phố Lào Cai đã kết hợp hài hoà chính sách phát triển kinh tế và chính sách an sinh xã hội nhằm phòng ngừa, khắc phục rủi ro, ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đồng thời, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể và cả cộng đồng luôn quan tâm, chia sẻ, chăm lo các đối tượng chính sách, khó khăn.

TP Lào Cai nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội
                                                 Tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Tả Phời (TP Lào Cai)

Trong năm qua, thành phố đã tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ đầy đủ, kịp thời cho các đối tượng chính sách xã hội, người có công, hộ nghèo, hộ khó khăn, trẻ mồ côi, người khuyết tật, người già cô đơn không nơi nương tựa… đảm bảo theo các quy định của Nhà nước, của tỉnh và thành phố. Tổng số tiền chi cho hoạt động an sinh xã hội từ ngân sách năm 2011 tăng so năm 2010, trong đó: Chi mua thẻ BHYT cho 1.260 đối tượng chính sách, chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng cho 1.399 đối tượng bảo trợ xã hội, tặng 30 sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách gặp khó khăn với số tiền là 15 triệu đồng, thành phố cùng các cơ quan, doanh nghiệp và các xã, phường đã xây tặng 4 ngôi nhà tình nghĩa, chi trợ cấp khó khăn theo Nghị định 417/NĐ- CP cho 839 đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 170 triệu đồng…

Công tác xoá đói, giảm nghèo được quan tâm, đã thực hiện rà soát thống kê hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn, bàn giao hơn 17 nghìn thẻ BHYT cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số các xã, phường; triển khai hỗ trợ tiền điện tháng 3 và từ quý II đến quý IV/2011 cho 3.669 hộ nghèo với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Năm 2011, hơn 1 nghìn hộ đã thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% xuống còn 9,27%.

Cùng với sự quan tâm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, đoàn thể, công tác bảo trợ, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn cũng trở thành phong trào, thu hút sự tham gia của nhân dân. Người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội không chỉ được hưởng những ưu tiên, ưu đãi của Đảng, Nhà nước mà còn được sự quan tâm, giúp đỡ của toàn xã hội. Ngay từ đầu năm 2011, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng kế hoạch, thống nhất chương trình trợ giúp người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do Ủy ban MTTQ chủ trì, cụ thể hoá vào nội dung công tác. Nhờ đó, Cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ Việt phát động được thành phố thực hiện có hiệu quả. Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền tới tất cả các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tham gia ủng hộ được hơn 400 triệu đồng. Trong 2 năm (2010 - 2011), Ủy ban MTTQ, Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" thành phố phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho 10 hộ nghèo tại xã Tả Phời, Hợp Thành, Cam Đường và phường Bình Minh; tổng trị giá trên 395 triệu đồng. Nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, Ban vận động thăm hỏi tặng quà 83 gia đình nghèo trên địa bàn thành phố, tổng giá trị 24,9 triệu đồng.

Cùng với người nghèo, các đối tượng khó khăn luôn nhận được sự giúp đỡ kịp thời của cả cộng đồng. Thông qua các tổ chức như: Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các tập thể, cá nhân đã thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái", "Lá lành đùm lá rách" đối với các đối tượng tàn tật, nhiễm chất độc da cam, những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Hưởng ứng Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", Hội Chữ thập đỏ thành phố đã vận động 25 cơ quan giúp đỡ 34 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 100.000 đồng/tháng. Các cấp hội cơ sở đã vận động quyên góp, thăm hỏi, giúp đỡ 164 đối tượng khó khăn, tai nạn, rủi ro, ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ thành phố còn triển khai phong trào "Áo ấm mùa đông" tới các cấp hội cơ sở quyên góp quần áo, chăn ấm gửi tặng đồng bào 2 xã vùng cao Tả Phời và Hợp Thành; vận động các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhận trợ cấp thường xuyên hàng tháng từ 1 - 2 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng quà động viên nhân dịp Tết Nhâm Thìn. Những việc làm đó đã thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với những người khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bằng nhiều việc làm thiết thực cụ thể, các xã, phường trên địa bàn tích cực triển khai các hoạt động đảm bảo chính sách xã hội trong dịp tết, đảm bảo cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều được vui xuân đón tết, không để một hộ gia đình, đối tượng xã hội nào thiếu đói mà không được hỗ trợ kịp thời. Đó là sự quan tâm, giúp đỡ của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp và các tổ chức xã hội đối với những đối tượng khó khăn, đó cũng là nét đẹp truyền thống của người dân thành phố Lào Cai.

 

3. Tạo động lực từ các phong trào thi đua yêu nước  

 

Những năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai đã tổ chức các phong trào thi đua mà trọng tâm là phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" bằng nhiều hoạt động cụ thể, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng ngành nghề, từng cơ sở.

Trong năm 2011, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước đã có 62 công đoàn cơ sở và hơn 3.000 đoàn viên công đoàn đăng ký thi đua; hơn 1.000 công nhân, viên chức, lao động đăng ký đạt lao động tiên tiến, 389 công nhân, viên chức, lao động đăng ký đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; nhiều tập thể, cá nhân đăng ký bằng khen UBND tỉnh, bộ, ngành trung ương và bằng khen, cờ thi đua của Chính phủ…

 

Tạo động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

                  Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được phát động rộng khắp ở các nhà máy, xi          nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đặc biệt với phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", các công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ra sức thi đua lao động, sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại... phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2011, công nhân, viên chức, lao động thành phố đã thực hiện 56 sáng kiến kinh nghiệm, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả công tác. Phong trào thi đua "Xanh - sạch - đẹp; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động" được đoàn viên công đoàn tích cực tham gia, gắn liền với công tác chỉnh trang đô thị của thành phố, tham gia chăm sóc, cắt tỉa hơn 10.000 cây xanh, nạo vét 50 km rãnh thoát nước, thu gom vận chuyển và xử lý 25.000 tấn rác thải; duy trì dọn vệ sinh hàng tuần đảm bảo môi trường, cảnh quan "Xanh - sạch - đẹp". Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện trang bị phương tiện bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường sinh thái nơi làm việc và từng bước cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Trong khối hành chính sự nghiệp, phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" được cụ thể bằng "Cải cách lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức công tâm, thạo việc" gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" đã động viên cán bộ, công chức, viên chức thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đ