Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TP Hồ Chí Minh: chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng yêu cầu

11/04/2005

Ngày 8/4, Ban Văn hoá xã hội, HĐND TPHCM đã làm việc với Sở LĐ-TBXH về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động đi nước ngoài làm việc. Báo cáo của Sở LĐ-TBXH cho biết, hoạt động dạy nghề trên địa bàn TP HCM nhìn chung phát triển, quy mô dạy nghề tăng so với các năm trước và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề ở cơ sở, trường nghề không ngừng được đầu tư đổi mới bằng nhiều nguồn vốn.

Hiện có 10 dự án xây mới, nâng cấp cơ sở dạy nghề đang được triển khai với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề ở TP tăng đều mỗi năm, trong năm 2004 là 38% và dự kiến năm 2005 tăng lên 40%. Tuy nhiên, hoạt động dạy nghề ở TP vẫn chưa đáp ứng được theo yêu cầu phát triển của thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Ban chuyên trách Ban Văn hoá xã hội HĐND TP, lao động được đào tạo nghề không đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp, thực tế cho thấy chỉ có khoảng 10% lao động được tuyển dụng là có tay nghề. Lao động đào tạo ra không đúng trình độ, kiến thức thực hành kém. Các Trung tâm dạy nghề vẫn quá lạc hậu, chế độ đối với giáo viên dạy nghề bất hợp lý khi trả công lao động cho giáo viên thực hành chỉ bằng một nửa so với giáo viên dạy lý thuyết, dẫn tới chỉ dạy lý thuyết mà không thực hành. Do vậy, cần phải quy hoạch lại hệ thống dạy nghề cho phù hợp với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề và cơ cấu lao động ở TP. Hồng Minh (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem