Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lạng Sơn phấn đấu dạy nghề cho 5.750 người

04/04/2005

Bằng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách TW và ngân sách tỉnh, với tổng số vốn hơn 5 tỷ 700 triệu đồng, tỉnh đã đề ra mục tiêu năm 2005 phấn đấu đạt chỉ tiêu dạy nghề cho 5.750 người, tăng 44% so với năm 2004, trong đó dài hạn 250 người và ngắn hạn 2.500 người, dạy nghề cho nông dân từ 3.000-5000 người.

Xem