Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

5 trường dạy nghề kỹ thuật cao sẽ được xây dựng

23/02/2005

5 trường dạy nghề nhằm chuẩn bị đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề, có khả năng tiếp thu và sử dụng thành thạo công nghệ cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua báo cáo tiền khả thi đầu tư xây dựng .

Các trường dạy nghề này được xây dựng ở Hà Nội, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, Bình Dương và Cà Mau. Dự án được thực hiện bằng vốn tín dụng trong nước và vốn cho vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc, dự kiến khoảng 27 triệu USD. Mỹ Hạnh
Xem