Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Ngãi quan tâm đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc thiểu số

18/02/2005

Năm 2005, Trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi triển khai mở các lớp đào tạo ngắn hạn và dài hạn để đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho gần 4000 lao động, trong đó đào tạo miễn phí cho hơn 900 người là con em đồng bào các dân tộc thiểu số và diện chính sách.

Để nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm đã được tỉnh đầu tư hàng tỷ đồng để mua thêm nhiều phương tiện dạy học và thực hành, giúp học viên khi ra trường nhanh chóng tiếp cận và làm chủ thiết bị sản xuất. Trung tâm đã liên kết với các trường Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh mở các lớp như: cơ điện nông thôn, gò hàn, điện dân dụng, điện xí nghiệp, vận hành và sửa chữa thiết bị máy nông nghiệp, chăn nuôi, thú y, mây tre đan truyền thống… Ngoài việc liên kết đào tạo nghề ngắn hạn, trong năm nay Trung tâm Dạy nghề và dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo dài hạn cho 500 học sinh theo học các ngành kỹ nghệ sắt, cơ điện nông thôn, điện dân dụng, điện xí nghiệp, sửa chữa cơ khí. Những học sinh thuộc diện đào tạo nghề dài hạn tại các ngành học này được tỉnh cấp toàn bộ kinh phí trong qúa trình học tập. Đoàn Hữu Trung
Xem