Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Yên Thế (Bắc Giang): đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 350 lao động

20/08/2004

Từ đầu năm tới nay, Trung tâm Dạy nghề Yên Thế đã tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 195 người

Từ đầu năm tới nay, Trung tâm Dạy nghề Yên Thế đã tổ chức đào tạo nghề ngắn hạn cho 195 người, trong đó nghề may công nghiệp 30 người, tin học văn phòng 38 người, chăn nuôi 127 người. Ngoài ra Trung tâm còn mở được 3 lớp trung cấp tại chức bao gồm các chuyên ngành như trồng trọt, quản lý đất đai, kinh tế nông nghiệp cho 135 học viên. Cùng với đào tạo, Trung tâm đã giới thiệu cho 350 người vào làm việc ở các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và đi lao động ở nước ngoài Lưu Văn Thắng
Xem