Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

TPHCM tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác bảo hộ lao động giỏi”

17/03/2005

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 7 tại TPHCM, Hội đồng bảo hộ lao động TPHCM đang phối hợp với Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức Hội thi “Cán bộ làm công tác bảo hộ lao động giỏi” cấp thành phố lần thứ 1.

Tham gia hội thi có 160 cán bộ làm công tác bảo hộ lao động (chuyên trách hoặc kiêm nhiệm) hiện đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có thời gian phụ trách công tác bảo hộ lao động từ 1 năm trở lên. Thảo Lan (Tạp chí Lao động và Xã hội)
Xem