Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Cả nước còn 4,7 triệu lao động chưa đóng BHXH

14/12/2004

Đó là con số mà ông Đặng Ngọc Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ VN, nêu ra.Ông Tùng cho biết: Trong năm 2005, Ban Thường vụ LĐLĐ các tỉnh, thành phố cần quan tâm đến công tác tài chính, phải ký liên tịch với Sở Tài chính để thu phí công đoàn; vận động cho được các chủ doanh nghiệp đóng BHXH cho người lao động. Ông cũng lưu ý rằng hiện nay cả nước có 10 triệu lao động phải đóng BHXH nhưng chỉ có 5,3 triệu lao động thực hiện, trong khi đó chi phí cho công tác quản lý BHXH năm 2004 lên đến 547 tỉ đồng. Đức Tùng (Tạp chí Lao động và Xã hội)

Xem