Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Lào Cai: 6 tháng đầu năm, giải quyết việc làm mới cho 4.320 lao động

30/06/2009

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế, song được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và sự cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, 6 tháng đầu năm, theo ước tính toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.320 lao động, đạt 48% kế hoạch năm.

Thực hiện công tác lao động, việc làm và bảo hộ lao động, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng của Bộ tổ chức hội nghị triển khai chính sách tiền lương mới năm 2009 cho các doanh nghiệp trên địa bàn; thẩm định và ra thông báo phê duyệt đăng ký thang bảng lương, đơn gía tiền lương cho 84 đơn vị; triển khai chính sách hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp do suy giảm kinh tế. Tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)- phòng chống cháy nổ lần thứ 11 trên phạm vi toàn tỉnh; tổ chức 2 lớp tập huấn ATVSLĐ cho 67 cán bộ xã, phường, thị trấn và cán bộ Phòng Lao động- TBXH các huyện, thành phố và 65 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh tổ chức 03 lớp huấn luyện ATVSLĐ trong bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cho 276 lao động trong các doanh nghiệp; giúp 03 doanh nghiệp tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho 155 lao động; cấp 520 phôi thẻ an toàn lao động cho các đơn vị. Trong công tác giới thiệu việc làm và đào tạo nghề, Sở đã tiến hành tư vấn cho 232 lượt đối tượng, đạt 46,4% kế hoạch năm, trong đó có 206 người lao động và 26 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động. Thực hiện tiếp nhận 29 thông báo tuyển dụng, 96 hồ sơ và đơn đăng ký tìm việc làm. Sáu tháng đầu năm, toàn tỉnh Lào Cai đã tuyển sinh và đào tạo nghề cho 3.979 người, đạt 35,6% kế hoạch, trong đó hệ trung cấp nghề là 433 người, hệ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 3.546 người. Để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra trong 6 tháng cuối năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các biện pháp: Tích cực đôn đốc và địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động, nhất là các huyện nghèo thuộc diện hỗ trợ của Đề án 30a như Mường Khương; Bắc Hà và Si Ma Cai; phối hợp với các ngành tổ chức nghiệp vụ lao động, việc làm cho 70 cán bộ xã, phường, thị trấn; tiếp tục thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đào tạo nghề; tổ chức đoàn giáo viên tham dự hội giảng giáo viên dạy nghề toàn quốc tại Bình Định; hợp đồng và nghiệm thu 12 bộ giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho lao động nông thôn; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý Nhà nước đối với đào tạo nghề trên địa bàn… Hồng Phượng
Xem