Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Đăk lăk: giải quyết cho những hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất sản xuất.

21/08/2004

Tỉnh Đăk Lăk đang tập trung khắc phục khó khăn, tạo đủ quỹ đất từ các phương án đã được xác định để đẩy nhanh tiến độ giải quyết cho những hộ dân tộc thiểu số còn thiếu đất ở và đất sản xuất

. Sau gần hai năm thực hiện, tỉnh Đăk Lăk đã có quỹ đất hơn 5.442,74 ha và cấp hơn 3.869 ha cho 9378 hộ dân tộc thiểu số, đạt 48 % kế hoạch. Uỷ ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk vừa quyết định mỗi cán bộ, công nhân viên và lực lượng vũ trang trên địa bàn đóng góp 10.000 đồng/ tháng (trong 12 tháng) góp phần thực hiện chính sách hỗ trợ cho những hộ dân tộc thiểu số thiếu đất ở và đất sản xuất. Dự kiến tổng số tiền đóng góp hỗ trợ này là trên 3 tỷ đồng.
Xem