Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Quảng Nam trung dũng nghĩa tình

22/02/2005

Bên cạnh những danh xưng vùng đất học, đất văn hoá, Quảng Nam còn là mảnh đất kiên cường trong đấu tranh dựng nước và giữ nước, thời kỳ kháng chiến, mỗi tên đất, tên làng nơi đây đều gắn liền với những chiến công hiển hách và những mất mát, hy sinh không gì bù đắp được.

Hiện tại Quảng Nam có trên 200.000 người có công với nước (chiếm 15,27% dân số của tỉnh). Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, Đảng bộ, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Nam xem việc tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước là lương tâm trách nhiệm và là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt là 8 năm lại đây khi tỉnh Quảng Nam được chia tách, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo giúp đỡ tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế đã được tập trung giải quyết trên tinh thần huy động nguồn lực của toàn xã hội đã đạt nhiều kết quả khả quan. Trong năm 2004, với quyết tâm thực hiện mục tiêu nâng cao mức sống của thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, giảm tỷ lệ hộ nghèo chính sách xuống còn 0,9%, ngành Lao động – TBXH tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình tình nghĩa cả về bề rộng lẫn chiều sâu; tập trung giải quyết kịp thời, chính xác các chế độ chính sách ưu đãi theo quy định của Đảng, Nhà nước. Cụ thể, tiếp tục thực hiện Nghị định 28/CP và 2 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, ngành đã làm thủ tục xác nhận, đề nghị suy tôn, công nhận được trên 1.100 trường hợp liệt sỹ, thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, người tham gia kháng chiến bị tù đầy; đề nghị phong truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Huân chương Độc lập cho 306 trường hợp; trợ cấp một lần theo Nghị định 47/CP cho 1.539 người hoạt động kháng chiến, nâng tổng số người nhận trợ cấp hoạt động kháng chiến lên trên 31 ngàn người, giải quyết trợ cấp cho 217 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học nâng tổng số đối tượng hưởng chế độ này lên 2.700 người và cơ bản hoàn thành việc giải quyết trợ cấp theo danh sách điều tra năm 1999 và điều tra bổ sung năm 2001 trợ cấp theo Nghị định 69/CP cho 13.405 trường hợp, trợ cấp theo Nghị định 59/CP cho 6.000 trường hợp; giải quyết chế độ B,C,K cho 1.459 người... với số tiền 11 tỷ đồng, nâng tổng số đối tượng được trợ cấp gần 5.000 người, số tiền đã chi trả trên 27,5 tỷ đồng...Ngoài ra việc trợ cấp cải thiện nhà ở cho cán bộ lão thành cách mạng, đề nghị cung cấp dụng cụ chỉnh hình, trợ cấp học sinh, sinh viên con liệt sỹ, thương binh...cũng được đặc biệt quan tâm, thực hiện chu đáo. Quảng Nam là một tỉnh bão lũ xảy ra thường xuyên nên sản xuất, đời sống, sinh hoạt của nhân dân nói chung và đối tượng chính sách nói riêng còn gập nhiều khó khăn. Tuy vậy, trong năm tỉnh cũng đã huy động được 5,4 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa (tăng 1,9 tỷ đồng so với năm 2003), tặng 751 sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền 187 triệu đồng. Với chương trình xoá nhà tạm cho đối tượng chính sách, đến nay toàn tỉnh có 14/16 huyện, thị xây dựng được đề án và tiến hành triển khai thực hiện, mỗi năm mỗi địa phương trên xoá được từ 250 đến 3000 nhà tạm. Đặc biệt, một số huyện, thị trong tỉnh đã có sáng kiến thành lập “Quỹ xoá nhà tạm” nhằm huy động sự đóng góp của mọi tổ chức, cá nhân vào chương trình hết sức ý nghĩa này, ngoài ra việc huy động cũng hết sức linh hoạt như huy động ngày công, vật liệu, vật dụng... nhờ vậy, đã có 1.645 nhà tình nghĩa được xây mới và nâng cấp sửa chữa, tăng 525 nhà so với năm 2003. Nâng tổng số nhà tình nghĩa toàn tỉnh từ năm 1997 đến nay lên 8.037 nhà (trong đó xây mới 6.615 nhà, bình quân từ 12-15 triệu đồng/nhà). Việc thực hiện chương trình ổn định đời sống thương bệnh binh, chăm sóc phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, con liệt sỹ, con thương binh cũng là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu. Được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Lao động – TBXH, đến nay Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh nặng và người có công cách mạng của tỉnh hàng năm tiếp nhận điều dưỡng, điều trị trên 1.500 lượt đối tượng và chăm sóc nuôi dưỡng đến cuối đời 25 người. Đặc biệt có 16 thương bệnh binh nặng đã được bố trí cấp đất và nhà ở liền kề với Trung tâm và hiện đang có cuộc sống ổn định. Gắn với công tác điều trị tập trung là việc thực hiện điều
Xem