Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chăm lo Tết cho đối tượng chính sách

24/01/2005

Chủ tịch nước Trần Đức Lương vừa ký quyết định tặng quà Tết Ất Dậu cho đối tượng chính sách.Theo đó, mức 200.000 đồng được trao cho người hoạt động cách mạng trước tháng 8-1945 đang hưởng trợ cấp hoặc phụ cấp hằng tháng; thân nhân liệt sĩ già yếu cô đơn không nơi nương tựa, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên, con liệt sĩ mồ côi cha mẹ, người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên. Mức quà 100.000 đồng được trao tặng thân nhân của 2 liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỉ lệ mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống. Hữu Bắc

Xem