Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Hỗ trợ 4,2 tỷ đồng cải thiện nhà ở cho gia đình chính sách

10/11/2004

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có quyết định điều tiết “Quỹ Đền ơn đáp nghĩa” Trung ương năm 2004 với tổng số tiền 4,25 tỷ đồng cho 33 tỉnh khó khăn trong cả nước để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho thương, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng. Cùng với nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của các địa phương, nguồn quỹ hỗ trợ này sẽ giúp đỡ các gia đình diện chính sách đang gặp khó khăn về đời sống cải thiện và ổn định chỗ ở. Thảo Lan

Xem