Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tăng mức ăn của lao động đặc thù lên 232.000đ/ngày

19/10/2012

Ngày 12/10, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg về sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 và thay thế Quyết định số 72/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước.


Theo nội dung cơ bản của quyết định thì nhân viên là người Việt Nam làm việc tại các giàn khoan, tàu vận tải dầu khí trên biển, trạm đèn biển thuộc quần đảo Trường Sa và các trạm nằm biệt lập cách đất liền trên 20 hải lý được tăng chế độ ăn từ 150.000 đồng/ngày lên 232.000 đồng/ngày. Bên cạnh đó, chế độ ăn định lượng tính thành tiền theo ngày làm việc thực tế của nhân viên trong một số công ty nhà nước cũng tăng từ 50.000 – 110.000 đồng/ngày lên 77.000 – 170.000 đồng/ngày. Ngoài việc tăng chế độ ăn, mức phụ cấp đi biển cũng được tăng từ 150.000 lên 232.000 đồng/ngày đối với nhân viên làm việc trên giàn khoan, công trình dầu khí trên biển, tàu cứu hộ hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu ngoài biển, . . .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2012.

Xem