Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - lao động ở Đồng Nai: Nhiều mô hình hiệu quả

28/05/2012

Từ phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức - lao động (CNVCLĐ), năm 2011, toàn tỉnh Đồng Nai đã thành lập mới được 142 Công đoàn cơ sở, phát triển mới trên 64 ngàn đoàn viên (đạt tỷ lệ tập hợp 86,25%), nâng tổng số Công đoàn cơ sở lên 2.451 đơn vị, với trên 445 ngàn đoàn viên.

Theo ông Huỳnh Tấn Kiệt, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Đồng Nai, một trong những thành quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ là nhận thức của CNVCLĐ ngày càng có bước chuyển mạnh mẽ. Từ đó, các phong trào phát động luôn thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

* Chuyển biến từ nhận thức

Chỉ tính riêng trong năm 2011, trong CNVCLĐ đã có 1.870 công trình, sản phẩm được đăng ký thực hiện với tổng trị giá khoảng 11 ngàn tỷ đồng, làm lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp trên 100 tỷ đồng. Trong phong trào lao động sáng tạo đã có tới 339 giải pháp và trên 2 ngàn đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các doanh nghiệp, khối giáo dục, y tế được nghiệm thu và công nhận, làm lợi cho cơ quan, đơn vị trên 40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, phong trào thực hành tiết kiệm và cải cách thủ tục hành chính được phát động và duy trì gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, như: khối doanh nghiệp thực hành tiết kiệm trong quá trình sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm; khối hành chính sự nghiệp tiết kiệm văn phòng phẩm, nhiên liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản… từ đó tiết kiệm được hàng tỷ đồng.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, cán bộ, công chức, cán bộ khoa học kỹ thuật đã phát huy tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng công nghệ sinh học vào phát triển nông nghiệp, đưa giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng vào ứng dụng… góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, hạ tầng nông thôn từng bước được cải thiện. Các phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, các hoạt động xã hội gắn với cộng đồng được chú trọng, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Tấn Kiệt, kết quả này chưa thật sự đồng đều giữa các khối, cụm; nhận thức về công tác thi đua của các đơn vì còn khác nhau; công tác khen thưởng có chuyển biến nhưng còn tập trung khen cán bộ lãnh đạo, chưa nhiều ở đối tượng là công nhân lao động trực tiếp sản xuất…

* Nhiều mô hình cần nhân rộng

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai với 957 cán bộ, viên chức, lao động, trong đó có 941 đoàn viên công đoàn. Với chuyên môn đặc thù là khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, Công đoàn cơ sở bệnh viện đã phát động phong trào thi đua “Cán bộ viên chức - lao động bệnh viện ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao gắn liền với khẩu hiệu “Lương y phải như từ mẫu” để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Theo đó, công tác khám bệnh năm 2011 đạt 107% so với kế hoạch đề ra, chất lượng chẩn đoán và điều trị ngày càng nâng cao. Bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho hay, điểm đặc biệt trong công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện được người dân hoan nghênh là việc triển khai khám bệnh những ngày cuối tuần cho bệnh nhân có bảo hiểm y tế không thu thêm khoản chi phí nào.

Còn công đoàn Tổng công ty công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đã hướng hoạt động Công đoàn vào mục tiêu đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của doanh nghiệp, tích cực tham gia quản lý doanh nghiệp. Ông Phùng Văn Nhì, Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết, hiệu quả của hoạt động sản xuất - kinh doanh là điều kiện để Công đoàn hoạt động, bảo đảm việc làm, cải thiện môi trường làm việc và nâng cao thu nhập; chăm lo đời sống vật chất tinh thần… cho người lao động. Từ sự chăm lo ấy, ngày càng phát huy hơn tinh thần tích cực, sáng tạo trong lao động sản xuất của công nhân.

Bà Phan Thị Hiếu, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nhơn Trạch cho rằng, với chức năng và nhiệm vụ của mình, LĐLĐ huyện hướng dẫn Công đoàn cơ sở xây dựng quy chế phối hợp, giải quyết đơn thư khiếu nại của người lao động, hạn chế xảy ra tranh chấp lao động. Trên cơ sở đó, tùy vào điều kiện cụ thể, doanh nghiệp sẽ chọn cách làm phù hợp.

Để phát huy kết quả đạt được, năm 2012, LĐLĐ tỉnh xác định phong trào thi đua yêu nước năm 2012 tập trung đổi mới và đẩy mạnh phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước mà trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng nông thôn mới… tập trung phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Chú trọng triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 về một số nhiệm vụ cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay; tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Dân vận khéo”...

Xem