Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Ra mắt cơ quan thường trực của Uỷ ban Dân tộc tại khu vực Tây Bắc

10/11/2004

Sáng 2/11,Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức lễ ra mắt Cơ quan thường trực khu vực Tây Bắc tại thị xã Sơn La (Sơn La) theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Cơ quan thường trực có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan làm công tác dân tộc của các địa phương trong vùng; phát triển giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và chăm sóc sức khoẻ đồng bào dân tộc thiểu số; tuyên truyền vận động đồng bào thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh. Điều Chính Tới (TTXVN)

Xem