Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi làm việc tại Công ty JapFa ComFeed Vĩnh Phúc

14/06/2011

Ngày 8/6/2011, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi đã có buổi thăm và làm việc tại Công ty JapFa ComFeed nằm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nhằm khảo sát tình hình hoạt động của công ty; vấn đề việc làm cho người lao động; xây dựng vùng nguyên liệu cho sản xuất.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã được nghe đơn vị báo cáo về qui mô sản xuất thức ăn phục vụ chăn nuôi; sản xuất con gà giống; vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động và chính sách đào tạo nguồn nhân lực. Theo đó, hàng năm, Công ty JapFa ComFeed cung ứng cho thị trường khoảng 400 ngàn con gà giống tập trung vào các trang trại, trong đó có địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; sản xuất 450 đến 500 ngàn tấn thức ăn chăn nuôi. Riêng nhà máy tại thị trấn Hương Canh (Bình Xuyên), mỗi năm sản xuất và cung ứng 160 ngàn tấn thức ăn phục vụ chăn nuôi và cung ứng gà giống cho 120gia đình, trang trại trên địa bàn.

Trong lộ trình phát triển từ năm 2011, Công ty đã và đang mở rộng qui mô sản xuất con giống đối với gà và giống lợn, do vậy nhu cầu về nguồn nguyên liệu gồm ngô, sắn, đậu tương cho chế biến thức ăn rất cần thiết, tuy nhiên các nguồn tại địa phương hiện chưa đáp ứng được do sản xuất của nông dân còn nhỏ lẻ, chưa có hệ thống dịch vụ thu mua đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng yêu cầu Công ty và tỉnh Vĩnh Phúc có cơ chế phối hợp để xây dựng được vùng nguyên liệu, phục vụ nhu cầu sản xuất chế biến thức ăn gia súc; có cơ chế để chuyển giao kỹ thuật gắn với dạy nghề cho nông dân; đồng thời cần quan tâm hơn đến nguồn nhân lực, tạo điều kiện cho con em nông dân được tham gia vào các khâu sản xuất, đảm bảo gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp, Nhà nước và người nông dân.

Thứ trưởng cũng đã lắng nghe các kiến nghị từ phía doanh nghiệp và coi đây là những cơ sở để Bộ tham mưu giúp Ban Bí thư và Chính phủ xây dựng cơ chế, chính sách dạy nghề cho nông dân.


Xem