Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tác động của các chính sách kinh tế và ứng phó của doanh nghiệp

24/05/2011

Ngày 20/5/2011, tại Hà Nội, Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam tổ chức Hội thảo “ Tác động của các chính sách kinh tế và ứng phó của doanh nghiệp”. Tham dự, có ông Hàn Mạnh Tiến - Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam; ông Lê Xuân Bá – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư và hơn 150 đại biểu là chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, cán bộ quản lý ở một số Viện Nghiên cứu, trường đại học, Hiệp hội, các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và Hà Nội.

Tại Hội thảo, các đại biểu đánh giá nền kinh tế Việt Nam đã có mức tăng trưởng khá và có xu hướng quý sau tăng nhanh hơn quý trước nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển và những chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Nền kinh tế đã sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn và phục hồi nhanh sau khủng hoảng tài chính toàn cầu. Bằng những nghiên cứu và kinh nghiệm thực tiễn, các chuyên gia kinh tế hàng đầu, các nhà quản trị doanh nghiệp đã chia sẻ những nhận định, đánh giá của mình về tác động của các chính sách kinh tế đến doanh nghiệp, đặc biệt là trong 6 tháng cuối năm 2011. Lạm phát, lãi suất ngân hàng cao, chi phí đầu vào tăng vọt...tất cả đang tạo ra sức ép nặng nề và những khó khăn thách thức đối với sự tồn tại của doanh nghiệp. Cũng tại đây, bài học sống động để “vượt khó” đã đưa ra trao đổi, các vấn đề cơ bản liên quan đến quản trị rủi ro, đến việc ra quyết định trong biến động được trình bày để giúp các nhà quản trị tham khảo.

Từ những thách thức của thực tiiễn sản xuất, kinh doanh, nhiều khuyến nghị cấp thiết được đề xuất đến các nhà hoạch định chính sách, các cơ quan chính phủ với hi vọng có được các biện pháp hỗ trợ kiịp thời để giúp các doanh nghiệp vượt qua được thời khắc đặc biệt khó khăn hiện nay.


Xem