Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Lê Tấn Dũng

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:  giáo dục nghề nghiệp; an toàn lao động; chỉnh hình và phục hồi chức năng và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.
Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng;
Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam;
Ủy Viên thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
Phụ trách các đơn vị:
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục)
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục An toàn lao động (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục);
- Viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ;
- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực I;
- Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật an toàn khu vực II;
- Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III;
- Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ; 
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất; 
- Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II;
- Ban quản lý Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến