Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10700
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3005/LĐTBXH-VP 12/08/2020

Về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa IV

2997/LĐTBXH-BTXH 11/08/2020

Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

2962/LĐTBXH-VP 07/08/2020

Về việc đăng ký xét nghiệm nhanh SAR-COV-2

930/QĐ-LĐTBXH 06/08/2020

Về việc cử công chức, viên chức tham gia các khóa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương

926/QĐ-LĐTBXH 06/08/2020

Về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2020 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

2939/LĐTBXH-PCTNXH 06/08/2020

Về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, hỗ trợ phục hồi và hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị mua bán trở về

2913/LĐTBXH-VP 04/08/2020

Triển khai Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh

2915/LĐTBXH-QLLĐNN 04/08/2020

Về việc Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước

2900/LĐTBXH-ATLĐ 04/08/2020

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

923/QĐ-LĐTBXH 04/08/2020

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ