Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10753
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4169/LĐTBXH-TCCB 22/10/2020

Công văn số 4169/LĐTBXH-TCCB v/v tham dự lớp "Bồi dưỡng kỹ năng xây dựng văn bản pháp luật và văn bản hành chính

109-CV/ĐTN 22/10/2020

Công văn số 109-CV/ĐTN V/v Triệu tập Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn

1240/QĐ-LĐTBXH 16/10/2020

Quyết định số 1240/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2020 của công trình Sửa chữa, bảo trì một số hạng mục công trình Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất

1230/QĐ-LĐTBXH 15/10/2020

Quyết định số 1230/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Cải tạo, sửa chữa nhà 11 tầng thuộc Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

2334/TB-TCGDNN 12/10/2020

Thông báo số 2334/TB-TCGDNN Về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1129-CV/BCSĐ 09/10/2020

Công văn số 1129-CV/BCSĐ V/v góp ý dự thảo cuốn Số tay tuyên truyền "Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam"

1216/QĐ-LĐTBXH 08/10/2020

Quyết định số 1216/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán một số chi phí và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh

1214/QĐ-LĐTBXH 08/10/2020

Quyết định số 1214/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt bổ sung dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn năm 2020 giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công thuộc Dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

1213/QĐ-LĐTBXH 08/10/2020

Quyết định số 1213/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1126-CV/BCSĐ 07/10/2020

Công văn số 1126-CV/BCSĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam tại việt nam