Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 379
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
745/QĐ-LĐTBXH 30/05/2019

Quyết định số 745/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dung các biện pháp tư pháp; hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập...

1875/QĐ-LĐTBXH 28/12/2018

Quyết định ban hành Khung định mức kinh tế - kỹ thuật hỗ trợ xây dựng thí điểm các mô hình hỗ trợ người bán dâm

4748/LĐTBXH-PCTNXH 09/11/2018

Công văn số 4748/LĐTBXH-PCTNXH v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

4748/LĐTBXH-PCTNXH 09/11/2018

Công văn số 4748/LĐTBXH-PCTNXH v/v triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2018

4164/LĐTBXH-PCTNXH 04/10/2018

Công văn số 4164/LĐTBXH-PCTNXH V/v mời tham gia hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về công tác quản lý học viên tại các Cơ sở cai nghiện ma túy của một số tỉnh, thành phố trọng điểm

3875/LĐTBXH-PCTNXH 17/09/2018

Công văn số 3875/LĐTBXH-PCTNXH v/v thu thập số liệu về công tác cai nghiện ma túy tại địa phương

3650/LĐTBXH-PCTNXH 04/09/2018

Công văn số 3650/LĐTBXH-PCTNXH v/v thực hiện mô hình thí điểm hỗ trợ, tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy

2678/LĐTBXH-PCTNXH 06/07/2018

V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của Cơ sở cai nghiện ma túy công lập

501/QĐ-LĐTBXH 02/05/2018

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra từ tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên...

1142/LĐTBXH-PCTNXH 23/03/2018

V/v mời tham dự Hội thảo về xây dựng chính sách, pháp luật về mại dâm