Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 138
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1459/QĐ-LĐTBXH 30/11/2020

Quyết định số 1459/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê cơ sở đào tạo tiếng Nhật cho 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam trước khi xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

1049/QĐ-LĐTBXH 26/08/2020

Quyết định số 1049/QĐ-LĐTBXH V/v Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

2915/LĐTBXH-QLLĐNN 04/08/2020

Về việc Thí điểm đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương của hai nước

1467/LĐTBXH-QLLĐNN 12/04/2019

Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

13/QĐ-XPVPHC 22/01/2019

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/QĐ-XPVPHC 18/01/2019

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/QĐ-XPVPHC 10/01/2019

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/QĐ-XPVPHC 10/01/2019

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

5139/LĐTBXH-QLLĐNN 05/12/2018

Công văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài loan mà không phải về nước

95/QĐ-XPVPHC 29/10/2018

Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hơp đồng

Chung nhan Tin Nhiem Mang