Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 489
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1538/TCGDNN-KĐCL 08/07/2020

Công văn số 1538/TCGDNN-KĐCL về việc công bố thông tin kiểm định viên của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1673/LĐTBXH-TCGDNN 15/05/2020

Công văn số 1673/LĐTBXH-TCGDNN V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến

1575/LĐTBXH-TCGDNN 07/05/2020

Công văn số 1575/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN

385/LĐTBXH-TCGDNN 06/02/2020

Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN V/v cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng

5777/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2019

Công văn số 5777/LĐTBXH-TCGDNN V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN

1978/QĐ-BLĐTBXH 30/12/2019

Quyết định về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

01/GCN-LĐTBXH 03/12/2019

Giấy chứng nhận số 01/GCN-LĐTBXH Được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

4731/LĐTBXH-TCGDNN 06/11/2019

Công văn số 4731/LĐTBXH-TCGDNN V/v sáp nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

1167/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định số 1167/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch