Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 485
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN

385/LĐTBXH-TCGDNN 06/02/2020

Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN V/v cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng

5777/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2019

Công văn số 5777/LĐTBXH-TCGDNN V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN

01/GCN-LĐTBXH 03/12/2019

Giấy chứng nhận số 01/GCN-LĐTBXH Được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

4731/LĐTBXH-TCGDNN 06/11/2019

Công văn số 4731/LĐTBXH-TCGDNN V/v sáp nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

1167/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định số 1167/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch

1169/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định 1169/Q-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp

959/QĐ-LĐTBXH 05/07/2019

Quyết định số 959/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2019

929/QĐ-LĐTBXH 28/06/2019

Quyết định số 929/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025"

736/QĐ-LĐTBXH 29/05/2019

Quyết định số 736/QĐ-LĐTBXH Ban hành chỉ tiêu giám sát, đánh giá thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020