Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 247
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1229/TB-LĐTBXH 07/04/2023

Thông báo số 1229/TB-LĐTBXH Tình hình tai nạn lao động năm 2022

509/ATLÐ-CSBHLĐ 23/09/2022

Công văn số 509/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

442/ATLÐ-CSBHLĐ 19/08/2022

Công văn số 442/ATLÐ-CSBHLĐ v/v công bố danh sách chuyên gia đánh giá trên Cổng thông tin điện tử của Bộ

843/TB-LĐTBXH 22/03/2022

Thông báo số 843/TB-LĐTBXH Tình hình tai nạn lao động năm 2021

3722/LĐTBXH-ATLĐ 22/10/2021

Công văn số 3722/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19

201/LĐTBXH-ATLĐ 25/01/2021

Công văn số 201/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường quản lý công tác an toàn tạ các công trình vui chơi công cộng

1561/QĐ-LĐTBXH 15/12/2020

Quyết định số 1561/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động năm 2020

1559/QĐ-LĐTBXH 15/12/2020

Quyết định số 1559/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Cục An toàn lao động năm 2020

1213/QĐ-LĐTBXH 08/10/2020

Quyết định số 1213/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

3336/LĐTBXH-KHTC 27/08/2020

Công văn số 3336/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

Chung nhan Tin Nhiem Mang