Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 238
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3336/LĐTBXH-KHTC 27/08/2020

Công văn số 3336/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

3051/LĐTBXH-ATLĐ 14/08/2020

Công văn số 3051/LĐTBXH-ATLĐ V/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc

983/QĐ-LĐTBXH 12/08/2020

Quyết định số 983/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ năm 2020 của Cục An toàn lao động

982/QĐ-LĐTBXH 12/08/2020

Quyết định số 982/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm dịch vụ năm 2020 của Cục An toàn lao động

2900/LĐTBXH-ATLĐ 04/08/2020

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

2808/LĐTBXH-ATLĐ 29/07/2020

Về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động

1731/LĐTBXH-ATLĐ 19/05/2020

Công văn số 1731/LĐTBXH-ATLĐ V/v phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công xây dựng

1725/LĐTBXH-KHTC 19/05/2020

Công văn số 1725/LĐTBXH-KHTC V/v bổ sung cơ sở xây dung tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP

1747/QĐ-LĐTBXH 21/11/2019

Quyết định số 1747/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

1732/QĐ-LĐTBXH 19/11/2019

Quyết định số 1732/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động