Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 319
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2984/LĐTBXH-VP 23/07/2019

Triệu tập Thủ trưởng đơn vị tham dự các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

2638/LĐTBXH-KHTC 03/07/2019

Công văn số 2638/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi NCC với cách mạng năm 2020 và kế hoạch tài chính – NSNN 03 năm 2020-202

2464/KH-LĐTBXH 24/06/2019

Kế hoạch số 2464/KH-LĐTBXH Thăm tặng quà nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

752/QĐ-LĐTBXH 31/05/2019

Quyết định số 752/QĐ-LĐTBXH Thành lập Ban soạn thảo xây dung Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

1045/LĐTBXH-KHTC 18/03/2019

Công văn số 1045/LĐTBXH-KHTC v/v tham dự Hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi NCC với cách mạng

5115/LĐTBXH-KHTC 03/12/2018

Công văn số 5115/LĐTBXH-KHTC v/v thí điểm thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

101/2018/TT-BTC 14/11/2018

Thông tư số 101/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý

4417/LĐTBXH-KHTC 22/10/2018

Công văn số 4417/LĐTBXH-KHTC v/v rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2018

3583/LĐTBXH-NCC 30/08/2018

Công văn số 3583/LĐTBXH-NCC V/v đề nghị chuẩn bị nội dung tham luận tại Hội nghị

2953/LĐTBXH-KHTC 23/07/2018

Công văn số 2953/LĐTBXH-KHTC ngày 23/07/2018 v/v báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC với cách mạng theo Nghị định số 99/2018/NĐ-CP