Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5834
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
158/CV-BCSÐ 18/04/2022

Công văn số 158/CV-BCSÐ V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW

317/QĐ-LĐTBXH 05/04/2022

Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH Vv ban hành kế hoạch triển khai đề án "Nâng cao năng lực thanh tra Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gđ 2021-2025"

1001/LĐTBXH-KHTC 01/04/2022

Công văn số 1001/LĐTBXH-KHTC Vv báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2022 và ước giải ngân quý II năm 2022

974/LĐTBXH-KHTC 30/03/2022

Công văn số 974/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo QĐ phân cấp, uỷ quyền về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, ứng dụng CNTTT, kiểm tra và kiểm toán nội bộ

07/QĐ-XPVPHC 30/03/2022

Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC Xử phạt vi phạm hành chính

540/LĐTBXH-KHTC 08/03/2022

Công văn số 540/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

504/LĐTBXH-KHTC 03/03/2022

Công văn số 504/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo văn bản mới ban hành

467/LĐTBXH-TCCB 25/02/2022

Công văn số 467/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022

399/LĐTBXH-TCCB 22/02/2022

Công văn số 399/LĐTBXH-TCCB Vv thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ tại Úc

353/LĐTBXH-TCCB 17/02/2022

Công văn số 353/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo tuyển sinh chương trình học bổng thạc sĩ của KOICA Hàn Quốc

Chung nhan Tin Nhiem Mang