Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5694
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
238/QĐ-LĐTBXH 22/02/2021

Quyết định số 238/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng

359/LĐTBXH-KHTC 19/02/2021

Công văn 359/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

226/QĐ-LĐTBXH 18/02/2021

Quyết định số 226/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020

18/BC-LĐTBXH 13/02/2021

Báo cáo số 18/BC-LĐTBXH Tình hình chăm lo đời sống của các đối tượng chính sách, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

201/QĐ-LĐTBXH 02/02/2021

Quyết định 201/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt vách kính khung nhôm Nhám khám và điều trị trun gtaam của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

229/LĐTBXH-VP 28/01/2021

Công văn số 229/LĐTBXH-VP V/v yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

103/LĐTBXH-KHTC 14/01/2021

Công văn số 103/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2020

32/TB-LĐTBXH 06/01/2021

Thông báo số 32/TB-LĐTBXH Về việc tổ chức Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021"

169/CV-QLDAĐTXD 30/12/2020

Công văn số 169/CV-QLDAĐTXD V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung năm 2021

1611/QĐ-LĐTBXH 29/12/2020

Quyết định số 1611/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm vật tư y tế năm 2020-2021 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh