Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5482
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4003/LĐTBXH-KHTC 13/09/2019

Công văn số 4003/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

1293/QĐ-LĐTBXH 12/09/2019

Quyết định số 1293/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói Thầu tư vấn lập thiết kế cơ sở điều chỉnh thuộc Dự án Trung tâm Điều Dưỡng người có công và phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

1290/QĐ-BLĐTBXH 11/09/2019

Về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2019-2020 và 2021-2030

1288/QĐ-LĐTBXH 11/09/2019

Quyết định 1288/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

752-CV/BCSĐ 29/08/2019

Công văn số 752-CV/BCSĐ V/v triển khai tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

1177/QĐ-LĐTBXH 22/08/2019

Quyết định số 1177/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tải sản, hàng hóa của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

3630/LĐTBXH-KHTC 21/08/2019

Công văn số 3630/LĐTBXH-KHTC V/v xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP

168/TB-HĐTD 21/08/2019

Công văn số 168/TB-HĐTD thông báo về việc đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2019

3621/LĐTBH-VP 20/08/2019

Công văn số 3621/LĐTBXH-VP V/v không tiếp khách, nhận hoa nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Ngành LĐTBXH

165/TB-HĐTD 19/08/2019

Công Văn Số 165/TB-HĐTD Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019