Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5665
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4547/LĐTBXH-TCCB 20/11/2020

Công văn số 4547/LĐTBXH-TCCB V/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

1359/QĐ-LĐTBXH 10/11/2020

Quyết định số 1359/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dưng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4408/LĐTBXH-TCCB 09/11/2020

Công văn số 4408/LĐTBXH-TCCB V/v triệu tập học viên và đăng ký học tiếng Anh năm 2020

1337/QĐ-LĐTBXH 06/11/2020

Quyết định số 1337/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, sửa chữa ài sản, hàng hóa, dịch vụ năm 2020 của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn

1331/QĐ-LĐTBXH 05/11/2020

Quyết định số 1331/QĐ-LĐTBXH Điều chỉnh chương trình công tác năm 2020

4288/LĐTBXH-TTr 30/10/2020

Công văn số 4288/LĐTBXH-TTr V/v hướng dẫn công tác thanh tra năm 2021

1314/QĐ-LĐTBXH 30/10/2020

Quyết định số 1314/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch Thanh tra năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4274/LĐTBXH-VP 28/10/2020

Công văn số 4274/LĐTBXH-VP V/v lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng

4243/LĐTBXH-VP 27/10/2020

Công văn số 4243/LĐTBXH-VP V/v thực hiện Nghị quyết 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg

4215/LĐTBXH-TCCB 26/10/2020

Công văn số 4215/LĐTBXH-TCCB V/v báo cáo, đánh giá thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Nội vụ giai đoạn 2010-2020