Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5587
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
06/CĐ-LĐTBXH 08/07/2020

Công điện số 06/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

802/QĐ-LĐTBXH 07/07/2020

Quyết định số 802/QĐ-LĐTBXH về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

792/QĐ-LĐTBXH 03/07/2020

Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

737/QĐ-LĐTBXH 24/06/2020

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục và điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dung công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh nguồn vốn một số gói thầu của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

2285/CV-HĐXTCC 23/06/2020

Công văn số 2285/CV-HĐXTCC V/v thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

05/CĐ-LĐTBXH 23/06/2020

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2114/LĐTBXH-TTr 12/06/2020

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr V/v định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

673/QĐ-LĐTBXH 12/06/2020

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

369/TTr-THGS 12/06/2020

Công văn số 369/TTr-THGS V/v đề cương thanh tra

647/QĐ-LĐTBXH 09/06/2020

Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng