Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 19
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1191/LĐTBXH-TE 19/04/2022

Công văn số 1191/LĐTBXH-TE Vv hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em

478/LĐTBXH-TE 28/02/2022

Công văn số 478/LĐTBXH-TE VV hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022

2919/LĐTBXH-TE 31/08/2021

Công văn số 2919/LĐTBXH-TE V/v hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

1001/QĐ-LĐTBXH 30/08/2021

Quyết định số 1001/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Trẻ em

52/QĐ-LĐTBXH 14/01/2021

Quyết định số 52/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm tài sản, dịch vụ của Cục Trẻ em

1244/QĐ-LĐTBXH 16/10/2020

Quyết định số 1244/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Cục Trẻ em

3284/LĐTBXH-TE 21/08/2020

Công văn số 3284/LĐTBXH-TE V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

3196/LĐTBXH-TE 17/08/2020

Về việc xin ý kiến dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

3200/LĐTBXH-TE 17/08/2020

Về việc báo cáo tổng kết việc thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 14/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ

923/QĐ-LĐTBXH 04/08/2020

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chung nhan Tin Nhiem Mang