Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10722
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1113-CV/BCSĐ 18/09/2020

Công văn số 1113-CV/BCSĐ V/v tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

3556/TB-BLĐTBXH 15/09/2020

Thông báo 3556/TB-BLĐTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng

3506/LDDTBXH-KHTC 11/09/2020

Công văn số 3506/LDDTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình thực hiện Dự toán Pháp lệnh ưu đãi NCC năm 2020

3336/LĐTBXH-KHTC 27/08/2020

Công văn số 3336/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

1049/QĐ-LĐTBXH 26/08/2020

Quyết định số 1049/QĐ-LĐTBXH V/v Kế hoạch đặt hàng tuyên truyền của Cục Quản lý lao động ngoài nước

1046/QĐ-LĐTBXH 25/08/2020

Quyết định số 1046/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Lát sàn gỗ và Mua sắm rèm cửa tại trụ sở đi thuê thuộc dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1928/TB-TCGDNN 24/08/2020

Thông báo số 1928/TB-TCGDNN Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

3266/LĐTBXH-KHTC 21/08/2020

Công văn số 3266/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện văn bản mới ban hành

3284/LĐTBXH-TE 21/08/2020

Công văn số 3284/LĐTBXH-TE V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

3254/LĐTBXH-TCGDNN 20/08/2020

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19