Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10660
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
06/CĐ-LĐTBXH 08/07/2020

Công điện số 06/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu theo Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

1538/TCGDNN-KĐCL 08/07/2020

Công văn số 1538/TCGDNN-KĐCL về việc công bố thông tin kiểm định viên của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1097/QĐ-CTN 08/07/2020

Quyết định số 1097/QĐ-CTN về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020)

802/QĐ-LĐTBXH 07/07/2020

Quyết định số 802/QĐ-LĐTBXH về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính

792/QĐ-LĐTBXH 03/07/2020

Quyết định số 792/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I

737/QĐ-LĐTBXH 24/06/2020

Quyết định số 737/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công hạng mục và điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dung công trình; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và điều chỉnh nguồn vốn một số gói thầu của dự án Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

2285/CV-HĐXTCC 23/06/2020

Công văn số 2285/CV-HĐXTCC V/v thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

05/CĐ-LĐTBXH 23/06/2020

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

718/QĐ-LĐTBXH 19/06/2020

Quyết định số 718/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

121/2020/QH14 19/06/2020

Nghị quyết số 121/2020/QH14 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em