Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10774
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4750/LĐTBXH-VP 02/12/2020

Công văn số 4750/LĐTBXH-VP V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19

1453/QĐ-LĐTBXH 27/11/2020

Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt thiết kế, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục, gói thầu cải tạo, sửa chữa để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng la động xuất khẩu

1432/QĐ-LĐTBXH 24/11/2020

Quyết định số 1432/QĐ-LĐTBXH Ban hành bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức, sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

1420/QĐ-LĐTBXH 23/11/2020

Quyết định 1420/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước năm 2020

1421/QĐ-LĐTBXH 23/11/2020

Quyết định số 1421/QĐ-LĐTBXH Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Quỹ Hỗ trợ việc làm nước ngoài năm 2020

144/CV-QLDAĐTXD 23/11/2020

Công văn số 144/CV-QLDAĐTXD V/v thông báo danh sách nhà thầu được chựa chọn và thỏa thuận khung mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2020

86/QĐ-QLDAĐTXD 20/11/2020

Quyết định số 86/QĐ-QLDAĐTXD Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác" thuộc Dự án "Mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2020"

4547/LĐTBXH-TCCB 20/11/2020

Công văn số 4547/LĐTBXH-TCCB V/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức

1365/QĐ-LĐTBXH 11/11/2020

: Quyết định số 1365/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

1359/QĐ-LĐTBXH 10/11/2020

Quyết định số 1359/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dưng công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội