Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10510
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
168/TB-HĐTD 21/08/2019

Công văn số 168/TB-HĐTD thông báo về việc đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2019

3621/LĐTBH-VP 20/08/2019

Công văn số 3621/LĐTBXH-VP V/v không tiếp khách, nhận hoa nhân Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Ngành LĐTBXH

165/TB-HĐTD 19/08/2019

Công Văn Số 165/TB-HĐTD Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019

1155/QĐ-LĐTBXH 16/08/2019

Quyết định số 1155 Về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

1154/QĐ-LĐTBXH 15/08/2019

Quyết định 1154/QĐ-LĐTBXH Về việc cử công chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp

1107/QĐ-LĐTBXH 07/08/2019

Quyết định số 1107/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản, hàng hóa và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn KV III

1101/QĐ-LĐTBXH 06/08/2019

Quyết định số 1101/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của dự án "Hỗ trơ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam"

3304/LĐTBXH-BĐG 06/08/2019

Công văn số 3304/LĐTBXH-BĐG V/v hướng dẫn triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

1093/QĐ-LĐTBXH 02/08/2019

Quyết định số 1093/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

475/ATLĐ-PCTTr 02/08/2019

Công văn số 475/ATLĐ-PCTTr V/v chấn chỉnh việc thực hiện quy định về chất lượng sản phẩm hàng hóa nhóm 2