Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thông báo tuyển dụng tư vấn trong nước

7/1/2019 12:00:00 AM

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển 01 chuyên gia đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030. Cổng Thông tin điện tử Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin đăng tải toàn văn Thông báo


1. Bối cảnh: 

Thực hiện chương trình hợp tác giữa Cục Bảo trợ xã hội và tổ chức Unicef năm 2019, Cục Bảo trợ xã hội - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang cần tuyển gấp 01 chuyên gia nghiên cứu trong nước thực hiện đánh giá Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt nam giai đoạn 2012 - 2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

2. Mục tiêu: 

Đánh giá Đề án trợ giúp NKT Việt Nam giai đoạn 2012-2020: xác định những mặt được, những mặt còn hạn chế trong quá trình xây dựng và thực hiện Đề án 1019 giai đoạn 2012-2020 cấp trung ương và địa phương làm cơ sở cho xây dựng Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030.

3. Kết quả: 

Báo cáo tổng kết Đề án trợ giúp người khuyết tật Việt Nam giai đoạn 2012 -2020 khuyến nghị nội dung đưa vào Đề án giai đoạn 2021 - 2030.

4. Phạm vi: 

Đánh giá những hoạt động mà bộ/ngành/địa phương đã thực hiện để triển khai quyết định số 1019 phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020.

5. Phương pháp:

 Phương pháp đánh giá có sự tham gia sẽ được áp dụng cho đợt đánh giá, bao gồm: phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm với các đối tượng khác nhau từ các bộ, ngành liên quan thực hiện đề án 1019 theo Ngân sách Bộ tài chính phân bổ, các tổ chức của NKT và TKT bao gồm cả trẻ KT, người KT và người chăm sóc. Chi tiết sẽ được đề xuất cụ thể bởi nhóm đánh giá chuyên sâu.

Địa bàn đánh giá: Gồm cả cấp trung ương và địa phương.

6. Kế hoạch thực hiện: 

Công việc dự kiến bắt đầu từ tháng 6 đến 9 năm 2019 tổng số ngày làm việc của chuyên gia được tính là 27 ngày.

7. Yêu cầu năng lực và kinh nghiệm công tác:

- Trình độ sau đại học thuộc các lĩnh vực liên quan đến lĩnh vực kinh tế, luật học, công tác xã hội;

- Tối thiểu 10-15 năm kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực công tác xã hội, bảo trợ xã hội;

- Am hiểu và có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực người khuyết tật;

- Ưu tiên các ứng viên đã tham gia các nghiên cứu đánh giá, xây dựng các chương trình, đề án, dự án liên quan đến người khuyết tật và có kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và chương trình bảo vệ trẻ em của UNICEF;

- Có khả năng làm việc (nói và viết) bằng tiếng Anh.

- Có kỹ năng phân tích và viết báo cáo bằng tiếng Anh.

8. Các điều kiện chi trả liên quan

Mức lương chuyên gia hưởng: 4.496.000đ/ ngày (bao gồm cả thuế)

Ghi chú:

Các ứng viên quan tâm phải nộp hồ sơ trước ngày 25 tháng 7 năm 2019 và bao gồm Lý lịch cá nhân (Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt) gửi qua fax hoặc email tới:

Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, Cục Bảo trợ xã hội - số 37 A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tel:0243-78672;   Email: tamthanh1110@yahoo.com