Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin khiếu nại tố cáo

1/9/2019 12:00:00 AM

Nhằm tăng cường công tác tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo và phản ánh của công dân, tổ chức về các lĩnh vực quản lý của Bộ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin khiếu nại, tố cáo:


 

 

 

 

Hòm thư điện tử tiếp nhận ý kiến: tiepnhanthongtinkntc@molisa.gov.vn

Số điện thoại đường dây nóng: 024.39362916.

Bộ thông báo để công dân và tổ chức được biết.