Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”

12/14/2018 12:00:00 AM

Sáng ngày 14/12/2018, tại Trụ sở Bộ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội thảo “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác truyền thông lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”. Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Bá Hoan - Chánh Văn phòng Bộ cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.


Theo báo cáo tại Hội thảo, trong bối cảnh bùng nổ thông tin đa dạng, nhiều chiều như hiện nay, công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực do Bộ, ngành phụ trách đã đạt được một số kết quả nhất định. Cụ thể, các đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, đề án, dự án tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí trung ương, địa phương, của ngành thông tin viết bài, tổ chức các sự kiện tuyên truyền, phổ biến, giải đáp các chính sách thuộc lĩnh vực của Bộ, ngành. Thông tin về chính sách lao động, người có công và xã hội đã xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng với các chuyên mục, chuyên trang, thời lượng đa dạng, thu hút bạn đọc, nghe, xem, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận xã hội trong tổ chức thực hiện các lĩnh vực do Bộ phụ trách.

Toàn cảnh Hội thảo

Hiện nay, theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, Bộ có 03 cơ quan báo chí, một số đơn vị thuộc Bộ có phòng truyền thông hoặc bộ phận phụ trách công tác tuyên truyền báo chí nhằm tổ chức thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức từ hội nghị, hội thảo, tập huấn, phát tài liệu tờ rơi, băng đĩa phim ảnh tuyên truyền, cung cấp thông tin trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ và website của các đơn vị.

Thông tin chỉ đạo, điều hành của Bộ, các lĩnh vực như lao động - việc làm, bảo hiểm xã hội, xuất khẩu lao động, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chính sách người có công, an toàn vệ sinh lao động... xuất hiện thường xuyên trên các báo in, báo điện tử, kênh phát thanh - truyền hình có tầm ảnh hưởng tác động lớn đến xã hội, được phản ánh thông tin đa dạng, nhiều chiều tạo sự quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. Nhận thức về vai trò, hiệu quả của truyền thông báo chí của một số đơn vị đã có bước thay đổi rõ nét, tham mưu giúp Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo đơn vị trả lời các vấn đề “nóng”, mang tính thời sự được báo chí và dư luận xã hội quan tâm. Một số đơn vị khác của Bộ cũng đã quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền, bố trí cán bộ phụ trách, phối hợp với một số cơ quan báo chí mở chuyên mục, chuyên trang giải đáp chính sách, pháp luật, thông tin về lĩnh vực do đơn vị phụ trách.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội vẫn còn tồn tại một số hạn chế như, công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân có lúc, có nơi còn chậm, độ bao phủ chưa cao, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Thời lượng các chương trình thông tin tuyên truyền về các chế độ, chính sách kết quả hoạt động của Bộ, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trên sóng truyền hình chưa nhiều, chưa có chuyên mục riêng về lao động - việc làm, an sinh xã hội duy trì đều đặn trên các phương tiện thông tin đại chúng, công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí của một số đơn vị còn chậm, khi xảy ra vấn đề gây dư luận trái chiều, chưa có giải pháp phối hợp giải toả thông tin kịp thời; Các cơ quan báo chí của Bộ tầm ảnh hưởng, lan toả chưa rộng, chưa có sự phối hợp, chủ động liên kết trong thông tin, phân tích phản biện, định hướng dư luận xã hội trước một vấn đề, hiện tượng gây tranh luận trái chiều. Thông tin về một đề án, chính sách mới do Bộ ban hành chưa được phản ánh đậm nét, thiếu sự đa dạng, hấp dẫn thuyết phục bạn đọc, nghe, xem, thiếu những bài báo, phóng sự sắc xảo, phân tích chuyên sâu thuyết phục, tạo sự chú ý của dư luận xã hội.

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, Bộ LĐ-TBXH là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, các chính sách do Bộ nghiên cứu, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành vào cuộc sống có tác động sâu rộng tới cộng đồng xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của đất nước. Công tác thông tin truyền thông, báo chí đã có bước đổi mới khá đều khắp, các hoạt động của Bộ, Ngành LĐ-TBXH xuất hiện thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo in, báo điện tử, hệ thống phát thanh, truyền hình của trung ương và địa phương, tạo sự chú ý và đồng thuận xã hội trong việc tổ chức triển khai thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, người có công và xã hội, góp phần đưa chính sách vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Theo Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp, nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hiệu quả hơn công tác thông tin, truyền thông các hoạt động của Bộ, ngành, thời gian tới, các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Văn phòng Bộ - đơn vị đầu mối truyền thông của Bộ cần hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan báo chí trong vào ngoài Bộ, đổi mới công tác phối hợp cũng như cung cấp thông tin, đồng thời tổ chức hội thảo liên quan tới từng chủ đề trọng tâm về công tác quản lý nhà nước của Bộ, ngành để có định hướng đổi mới công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, tham luận về những mặt được và mặt còn tồn tại trong công tác phối hợp thông tin tuyên truyền lĩnh vực lao động, người có công và xã hội nhằm rút ra những bài học hữu ích; công tác đổi mới truyền thông, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành đồng thời đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền; thúc đẩy thông tin báo chí truyền thông nhằm lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xã hội.